นักปั่นตรัง “ร่วมพิธีเปิดจักรยาน ๗ แผ่นดินเฉลิมพระเกียรติฯ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา”


  1 2 3 4 5 6 7 8 9    หน้าถัดไป >นักปั่นชาวตรัง “ร่วมพิธีเปิดจักรยาน ๗ แผ่นดินเฉลิมพระเกียรติฯ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา”12ส.ค.54 ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองหาดใหญ่ เมื่อเสร็จจากร่วมส่งขบวนปั่นจักรยาน ๗ แผ่นดินเฉลิมพระเกียรติฯ เขตแดน ไทย-มาเลเซีย 13ส.ค.54 ผมก็ชวนปั่นเมืองปีนัง กับคนที่บ้าน (มือใหม่) เป็นตอนที่ 2 ต่อจากคราวที่แล้วครับ

โดย.. เปิ้ล 118.173.136.110   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

14 ส.ค.2554  เวลา 23:00 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.136.110  

โครงการจักรยาน ๗ แผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติฯ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา.... เนื่องด้วยในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระชนมายุครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา อันเป็นวโรกาสมหามงคลยิ่ง คณะกรรมการดำเนินงาน ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มชมรมจักรยานและนักปั่นจักรยานจากทุกภาค ได้ประชุมและเห็นพ้องร่วมกันที่จะจัดทำโครงการปั่นจักรยานเพื่อเทิดพระเกียรติในวาระสำคัญของชาติขึ้นอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งเป็นครั้งที่ ๗ ภายใต้ชื่อ “โครงการจักรยาน ๗ แผ่นดินเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔” หรือ “Mekong Challenge 2011 : The Great Ride for the King's 84th Birthday Anniversary” เพื่อแสดงความจงรักภักดี และเทิดพระเกียรติเฉลิมฉลองพระชนมายุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา โดยจะจัดกิจกรรมปั่นจักรยานไปทั่วทุกภาคของประเทศไทยและปั่นสู่ประเทศลุ่มน้ำโขงครบทั้ง ๖ ประเทศ ในคราวเดียวกันได้แก่ สหภาพพม่า สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา และขยายสู่ประเทศกลุ่มอาเซียนคือ ประเทศมาเลเชียด้วย รวมทั้งสิ้น ๗ ประเทศ โดยจะเริ่มโครงการปั่นจักรยานในวันแม่แห่งชาติ “๑๒ สิงหา มหาราชินี”๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ ถึงวันพ่อแห่งชาติ “๕ ธันวามหาราช” ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ รวมระยะเวลาปั่นทั้งสิ้น ๑๑๖ วัน ระยะทางประมาณ ๗,๕๐๐ กิโลเมตร โดยในขบวนจักรยานจะได้ประดับธงตราสัญลักษณ์ เฉลิมฉลองพระชนมพรรษาครบ ๘๔ พรรษาบนรถจักรยานในขบวน ,จัดทำสมุดลงนามถวายพระพรจากนักปั่นจักรยานและประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศ และนำหนังสือ “เดินตามรอยพ่อ อยู่อย่างพอเพียง” แจกจ่ายสู่ประชาชนทุกภูมิภาคเพื่อขยายแนวคิดตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 ความคิดเห็นที่ 2

14 ส.ค.2554  เวลา 23:10 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.136.110  

นักปั่นจักรยานร่วมในโครงการจักรยาน ๗ แผ่นดินฯ ของทุกช่วง ได้ทั้งหมด ๑๒ ช่วง ทั่วประเทศ และ 7 ประเทศ (ตามที่ครูสมพลเคยแนะนำกระทู้ http://www.trangzone.com/webboard_show.php?ID=45575) โดยมีโปรแกรมใกล้บ้านเราดังนี้ตาราง

 ความคิดเห็นที่ 3

14 ส.ค.2554  เวลา 23:11 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.136.110  

นักปั่นจักรยานร่วมในโครงการจักรยาน ๗ แผ่นดินฯ ถึงจังหวัดตรัง ช่วงที่ 2

 ความคิดเห็นที่ 4

14 ส.ค.2554  เวลา 23:15 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.136.110  

ได้เริ่มดำเนินโครงการแล้วเมื่อเช้านี้ที่ ๑๒ ส.ค.๕๔ ที่สนามกีฬาจิระนคร อ.หาดใหญ่ โดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ท่านรองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครหาดใหญ่ หัวหน้าฝ่ายฯ มาร่วมพิธีเปิดโครงการฯ เจ้าหน้าที่บริการอาหารเช้า อพ.ปร.ขับมอเตอร์ไซด์คุมขบวนและกั้นรถเข้าออกตามแยกต่าง ๆ ตลอดเส้นทาง รถวิทยุตำรวจนำ รถพยาบาลอยู่ท้ายขบวนจักรยานและรถตำรวจปิดท้าย ตลอดเส้นทางจนถึง "บ้ายไทยจังโหลน" หรือด่านนอก อยู่ในพื้นที่ของเทศบาลสำนักขาม ในระยะทางประมาณ ๙๐ ก.ม.

 ความคิดเห็นที่ 5

14 ส.ค.2554  เวลา 23:23 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.136.110  

นักปั่นชาวตรัง “ร่วมพิธีเปิดจักรยาน ๗ แผ่นดินเฉลิมพระเกียรติฯ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา”12ส.ค.54 ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองหาดใหญ่ นำทีมโดยครูสมพล (ปั่นครบทุกช่วง 116 วัน) โกทรง Tigersong , คุณเปิ้ล , คุณเอมอร ร่วมเปิดเริ่มโครงการฯ ครับ

 ความคิดเห็นที่ 6

14 ส.ค.2554  เวลา 23:26 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.136.110  

โกทรง Tigersong , พ.ต.ท.วิเชียร ชัยสุภาพ ประธานชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพเชียงใหม่ (นามหนูเบนท์) ร่วมเปิดเริ่มโครงการ และส่งครูสมพล ที่เขตแดน ไทย-มาเลเซีย 12-13 ส.ค.54

 ความคิดเห็นที่ 7

14 ส.ค.2554  เวลา 23:29 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.136.110  

คุณเอมอร , คุณเปิ้ล , ลุงเนตร , คุณหนูเบนท์ , ลุงสมพล ร่วมเก็บภาพที่ระลึกครั้งหนึ่งที่ประทับใจ

 ความคิดเห็นที่ 8

14 ส.ค.2554  เวลา 23:34 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.136.110  

ร่วมถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12ส.ค.54 วันเริ่มโครงการฯ

 ความคิดเห็นที่ 9

14 ส.ค.2554  เวลา 23:35 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.136.110  

ร่วมถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12ส.ค.54 วันเริ่มโครงการฯ

 ความคิดเห็นที่ 10

14 ส.ค.2554  เวลา 23:35 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.136.110  

ร่วมถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12ส.ค.54 วันเริ่มโครงการฯ

 ความคิดเห็นที่ 11

14 ส.ค.2554  เวลา 23:38 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.136.110  

ร่วมถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12ส.ค.54 วันเริ่มโครงการฯ

 ความคิดเห็นที่ 12

14 ส.ค.2554  เวลา 23:39 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.136.110  

ลงนามถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12ส.ค.54 วันเริ่มโครงการฯ

 ความคิดเห็นที่ 13

14 ส.ค.2554  เวลา 23:40 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.136.110  

ลงนามถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12ส.ค.54 วันเริ่มโครงการฯ

 ความคิดเห็นที่ 14

14 ส.ค.2554  เวลา 23:41 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.136.110  

พิธีกร ผู้จัดขบวนปั่นเส้นทางวันนี้

 ความคิดเห็นที่ 15

14 ส.ค.2554  เวลา 23:43 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.136.110  

คุณหมอชัยณรงค์ สมชาติ ประธานกรรมการโครงการฯ กล่าวรายงาน..

 ความคิดเห็นที่ 16

14 ส.ค.2554  เวลา 23:45 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.136.110  

...ท่านรองผู้ว่าฯ และคณะ ขณะพิธีเปิดโครงการฯ..ช่วงที่ 1

 ความคิดเห็นที่ 17

14 ส.ค.2554  เวลา 23:47 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.136.110  

..ชาวจักรยานร่วมพิธีเปิดโครงการฯ... ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกัน

 ความคิดเห็นที่ 18

14 ส.ค.2554  เวลา 23:48 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.136.110  

..ชาวจักรยานร่วมพิธีเปิดโครงการฯ... ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกัน

 ความคิดเห็นที่ 19

14 ส.ค.2554  เวลา 23:48 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.136.110  

..ชาวจักรยานร่วมพิธีเปิดโครงการฯ... ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกัน

 ความคิดเห็นที่ 20

14 ส.ค.2554  เวลา 23:50 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.136.110  

เวลาโดยประมาณ ก่อนเิ่ริ่มปั่น หลายมุมเมืองเขตเทศบาลเมืองหาดใหญ่


  1 2 3 4 5 6 7 8 9    หน้าถัดไป >


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน