ศาลเจ้าส่ามอ๋องฮู้เต้าโบ้เกง ออกโปรดสาธุชนตลาดทับเที่ยง ปี52


  1 2    หน้าถัดไป >ศาลเจ้าส่ามอ๋องฮู้เต้าโบ้เกงออกโปรดสาธุชนตลาดทับเที่ยงปี 52    ประชาชนรับเสด็จองค์กิวอ๋องไต่เต่

 


โดย.. โกลุ้ง 223.207.66.91   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

1 ก.ค.2554  เวลา 07:25 น.
โดย.. โกลุ้ง 223.207.66.91  

     ตั๋วเหรียญ กิวอ๋องไต่เต่

 ความคิดเห็นที่ 2

1 ก.ค.2554  เวลา 07:29 น.
โดย.. โกลุ้ง 223.207.66.91  

      องค์กิวอ๋องไต่เต่ออกโปรดสาธุชน  ตลาดทับเทียง

 ความคิดเห็นที่ 3

1 ก.ค.2554  เวลา 18:05 น.
โดย.. โกลุ้ง 223.207.68.77  

ประชาชนตั้งโต๊ะรับองค์กิวอ๋องไต่เต่

 ความคิดเห็นที่ 4

1 ก.ค.2554  เวลา 18:06 น.
โดย.. โกลุ้ง 223.207.68.77  

ตั๋วเหรียญกิวอ๋องไต่เต่

 ความคิดเห็นที่ 5

1 ก.ค.2554  เวลา 18:07 น.
โดย.. โกลุ้ง 223.207.68.77  

สาธุชนตั้งโต๊ะรับองค์ศักดิ์สิทธิ์

 ความคิดเห็นที่ 6

1 ก.ค.2554  เวลา 18:09 น.
โดย.. โกลุ้ง 223.207.68.77  

ขบวนแห่องค์ศักดิ์สิทธิ์

 ความคิดเห็นที่ 7

1 ก.ค.2554  เวลา 18:12 น.
โดย.. โกลุ้ง 223.207.68.77  

องค์ศักดิ์สิทธิ์ทำพิธีเสริมบารมีบ้านและครอบครัว

 ความคิดเห็นที่ 8

1 ก.ค.2554  เวลา 18:15 น.
โดย.. โกลุ้ง 223.207.68.77  

ขบวนแห่องค์ศักดิ์สิทธิ์


 ความคิดเห็นที่ 9

1 ก.ค.2554  เวลา 18:21 น.
โดย.. โกลุ้ง 223.207.68.77  

ศาลเจ้าส่ามอ๋องฮู้เต้าโบ้เกง

 ความคิดเห็นที่ 10

1 ก.ค.2554  เวลา 18:24 น.
โดย.. โกลุ้ง 223.207.68.77  

ขบวนแห่พระ( ศาลเจ้า ) อ๊าม ส่ามอ๋องฮู้


 ความคิดเห็นที่ 11

1 ก.ค.2554  เวลา 18:26 น.
โดย.. โกลุ้ง 223.207.68.77  

ขบวนแห่องค์ศักดิ์สิทธิ์


 ความคิดเห็นที่ 12

1 ก.ค.2554  เวลา 18:29 น.
โดย.. โกลุ้ง 223.207.68.77  

    พิธีแต่งเค่ว (ล้างเค่ว ) 


 ความคิดเห็นที่ 13

1 ก.ค.2554  เวลา 18:34 น.
โดย.. โกลุ้ง 223.207.68.77  

พิธีแต่งเค่ว (ล้างเค่ว )

 ความคิดเห็นที่ 14

1 ก.ค.2554  เวลา 18:40 น.
โดย.. โกลุ้ง 223.207.68.77  

ขบวนแห่ เค่ว  (เกี้ยว) ศาลเจ้าส่ามอ๋องฮู้เต้าโบ้เกง


 ความคิดเห็นที่ 15

1 ก.ค.2554  เวลา 18:42 น.
โดย.. โกลุ้ง 223.207.68.77  

ขบวนแห่องค์ศักดิ์สิทธิ์


 ความคิดเห็นที่ 16

1 ก.ค.2554  เวลา 18:44 น.
โดย.. โกลุ้ง 223.207.68.77  

 ศาลเจ้าส่ามอ๋องฮู้ออกเยี่ยมลูกหลาน ตลาดทับเที่ยง


 ความคิดเห็นที่ 17

1 ก.ค.2554  เวลา 18:46 น.
โดย.. โกลุ้ง 223.207.68.77  

 เค่วกิมซิ้ม องค์จูฮู้อ๋องเอี๋ย


 ความคิดเห็นที่ 18

1 ก.ค.2554  เวลา 18:48 น.
โดย.. โกลุ้ง 223.207.68.77  

พิธีเล่นปะทัด


 ความคิดเห็นที่ 19

1 ก.ค.2554  เวลา 18:50 น.
โดย.. โกลุ้ง 223.207.68.77  

พิธีเล่นปะทัด

 ความคิดเห็นที่ 20

1 ก.ค.2554  เวลา 18:52 น.
โดย.. โกลุ้ง 223.207.68.77  

พิธีเล่นปะทัด


  1 2    หน้าถัดไป >


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน