.
พิธีลุยกระเบื้อง กินเจ ปี 2558 ศาลเจ้าส่ามอ๋องฮู้

             

พิธีลุยกระเบื้อง กินเจ ปี 2558 ศาลเจ้าส่ามอ๋องฮู้พิธีลุยกระเบื้อง บริเวณหน้าเทศบาล นครตรัง (หน้าหอนาฬิกา) ถือศีลกินเจ จ. ตรัง วันที่ 14 ตุลาคม 2558 ของศาลเจ้าส่ามอ๋องฮู้เต้าโบ้เกง งานประเพณีถือศีลกินเจ (เก้าฮ้วงเจ) ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 12 - 21 ตุลาคม 2558

โดย.. โกลุ้ง (rung) ส่งข้อความหลังไมค์ 116.58.249.208   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

24 ต.ค.2558  เวลา 10:45 น.
โดย.. โกลุ้ง (rung) ส่งข้อความหลังไมค์ 116.58.249.208  

พิธีลุยกระเบื้อง บริเวณหน้าเทศบาล นครตรัง (หน้าหอนาฬิกา) ถือศีลกินเจ จ. ตรัง วันที่ 14 ตุลาคม 2558 ของศาลเจ้าส่ามอ๋องฮู้เต้าโบ้เกง งานประเพณีถือศีลกินเจ (เก้าฮ้วงเจ) ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 12 - 21 ตุลาคม 2558

 ความคิดเห็นที่ 2

24 ต.ค.2558  เวลา 10:46 น.
โดย.. โกลุ้ง (rung) ส่งข้อความหลังไมค์ 116.58.249.208  

พิธีลุยกระเบื้อง บริเวณหน้าเทศบาล นครตรัง (หน้าหอนาฬิกา) ถือศีลกินเจ จ. ตรัง วันที่ 14 ตุลาคม 2558 ของศาลเจ้าส่ามอ๋องฮู้เต้าโบ้เกง งานประเพณีถือศีลกินเจ (เก้าฮ้วงเจ) ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 12 - 21 ตุลาคม 2558

 ความคิดเห็นที่ 3

24 ต.ค.2558  เวลา 10:46 น.
โดย.. โกลุ้ง (rung) ส่งข้อความหลังไมค์ 116.58.249.208  

พิธีลุยกระเบื้อง บริเวณหน้าเทศบาล นครตรัง (หน้าหอนาฬิกา) ถือศีลกินเจ จ. ตรัง วันที่ 14 ตุลาคม 2558 ของศาลเจ้าส่ามอ๋องฮู้เต้าโบ้เกง งานประเพณีถือศีลกินเจ (เก้าฮ้วงเจ) ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 12 - 21 ตุลาคม 2558

 ความคิดเห็นที่ 4

24 ต.ค.2558  เวลา 10:47 น.
โดย.. โกลุ้ง (rung) ส่งข้อความหลังไมค์ 116.58.249.208  

พิธีลุยกระเบื้อง บริเวณหน้าเทศบาล นครตรัง (หน้าหอนาฬิกา) ถือศีลกินเจ จ. ตรัง วันที่ 14 ตุลาคม 2558 ของศาลเจ้าส่ามอ๋องฮู้เต้าโบ้เกง งานประเพณีถือศีลกินเจ (เก้าฮ้วงเจ) ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 12 - 21 ตุลาคม 2558

 ความคิดเห็นที่ 5

24 ต.ค.2558  เวลา 10:48 น.
โดย.. โกลุ้ง (rung) ส่งข้อความหลังไมค์ 116.58.249.208  

พิธีลุยกระเบื้อง บริเวณหน้าเทศบาล นครตรัง (หน้าหอนาฬิกา) ถือศีลกินเจ จ. ตรัง วันที่ 14 ตุลาคม 2558 ของศาลเจ้าส่ามอ๋องฮู้เต้าโบ้เกง งานประเพณีถือศีลกินเจ (เก้าฮ้วงเจ) ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 12 - 21 ตุลาคม 2558

 ความคิดเห็นที่ 6

24 ต.ค.2558  เวลา 10:49 น.
โดย.. โกลุ้ง (rung) ส่งข้อความหลังไมค์ 116.58.249.208  

พิธีลุยกระเบื้อง บริเวณหน้าเทศบาล นครตรัง (หน้าหอนาฬิกา) ถือศีลกินเจ จ. ตรัง วันที่ 14 ตุลาคม 2558 ของศาลเจ้าส่ามอ๋องฮู้เต้าโบ้เกง งานประเพณีถือศีลกินเจ (เก้าฮ้วงเจ) ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 12 - 21 ตุลาคม 2558

 ความคิดเห็นที่ 7

24 ต.ค.2558  เวลา 10:50 น.
โดย.. โกลุ้ง (rung) ส่งข้อความหลังไมค์ 116.58.249.208  

ขอเชิญสาธุชนทุกท่าน เช่าบูชาวัตถุมงคล เหรียญกิ้วอ๋องไต่เต่และพระผงท่ามก๋งเยี๋ย วัตถุประสงค์ สมทบทุนสร้างศาลเจ้าส่ามอ๋องฮู้เต้าโบ้เกง แห่งใหม่  เยื้องเรือนจำชั่วคราวเหรียงห้อง  ต.นาท่ามเหนือ อ.เมือง จ.ตรัง การให้คือบารมีอันสูงสุด    คือความสุขอันยิ่งใหญ่   โดยสมทบทุนผ่าน ธนาคารกรุงไทย สาขาทับเที่ยงเลขที่บัญชี   931-0-20466-4


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน