ขนส่งตรังจัดโครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่


     นางสาวปิยนันท์  ธิติชัย ขนส่งจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดตรัง จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อกระตุ้นเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนให้มีจิตสำนึกในการป้องกันและร่วมแนวคิดในการลดอุบัติเหตุ ทั้งนี้เพื่อลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุทางถนน โดยจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ อาทิ การตรวจรถก่อนใช้ปลอดภัยแน่นอน โดยกำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 3 ธันวาคม 2550 - วันที่ 3 มกราคม 2551 ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดตรัง และสาขาอำเภอห้วยยอด ศูนย์บริการจำหน่ายรถ สถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) สถาบันอาชีวศึกษา ที่มีป้ายเข้าร่วมโครงการทุกแห่ง ทั้งนี้จะให้บริการตรวจสภาพความพร้อมของรถยนต์  รถจักรยานยนต์ให้กับเจ้าของรถทุกคันก่อนจะเดินทางไกล

     นอกจากนี้ยังได้จัดเจ้าหน้าที่ออกตั้งจุดบริการและอำนวยความสะดวกบนทางหลวง สายสำคัญๆ ตามจุดเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวกในการเดินทาง จัดหน่วยเคลื่อนที่ออกลาดตระเวนตรวจสอบถนนสายรอง ตั้งจุดตรวจเพื่อบังคับใช้กฎหมาย ตรวจวัดแอลกอฮอล์จากผู้ขับขี่ยานพาหนะ ตลอดจนจัดตั้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ ประจำจังหวัดตรัง ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดตรัง เพื่อทำหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์ให้คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากการเดินทางด้วยรถโดยสารประจำทาง บริการข้อมูลในการเดินทางแก่ผู้ใช้บริการรถโดยสารประจำทาง ซึ่งหากผู้โดยสารที่มีปัญหาหรือต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับการเดินทาง สามารถติดต่อใช้บริการได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดตรัง หรือหมายเลขโทรศัพท์ 1584

ที่มาของข่าว : ทีมข่าวตรังโซน


โดย.. บก.ตั้ม (tumcyber) ส่งข้อความหลังไมค์ 58.8.94.81   


 


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน