.
เปิดรับสมัครอบรมแสะสอบ

             

เปิดรับสมัครอบรมแสะสอบประกาศ
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  (
กสทช.)
เปิดรับสมัครอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น
ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๘  รุ่นที่  ๑  จังหวัดตรัง  ในวันเสาร์ที่  ๒๕  เมษายน  ๒๕๕๘

ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จังหวัดตรัง
โดย สมาคมวิทยุสมัครเล่น วีอาร์ ตรัง HS 9 AT

สมัครได้ที่

ร้านรุ่งเรืองชัยหม้อน้ำ  เลขที่ ๘/๑๐๐  ถนนเลียบทางรถไฟ  (เขาแปะช้อย-น้ำผุด)

 

ต.ทับเที่ยง  อ.เมือง  จ.ตรัง โทร.๐๘๑๖๐๗๖๓๗๗ ,  ๐๙๔๓๑๖๖๑๕๕ . ๐๘๙๗๐๘๕๒๕๓

หลักฐานการสมัคร   ๑.สำเนาบัตรประชาชน  ๒ ชุด     ๒.สำเนาทะเบียนบ้าน ๒ ชุด

 

๓. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน ๓ รูป    ๔. ค่าสมัคร ๑,๐๐๐ บาท

ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่  ๕  เมษายน  ๒๕๕๘  เท่านั้นโดย.. ชายน่ารัก (hs9kty) ส่งข้อความหลังไมค์ 118.173.141.206   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

21 มี.ค.2558  เวลา 14:34 น.
โดย.. ชายน่ารัก (hs9kty) ส่งข้อความหลังไมค์ 118.173.141.206  

ติดต่อขอรับ ได้แล้วครับ

 ความคิดเห็นที่ 2

6 มี.ค.2559  เวลา 18:54 น.
โดย.. Tongga (tongga) ส่งข้อความหลังไมค์ 203.158.179.152  
มีรายละเอียดของปี 2559 มายังครับ 


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน