ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8 ปีการศึกษา 2549 รุ่น 90 ปี


       

โดย.. Ter 202.12.74.75   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

7 พ.ย.2550  เวลา 13:23 น.
โดย.. Ter 202.12.74.78  

ร่วมส่งภาพตอน ม.6 มาที่นี่นะครับ

จะได้รวบรวมภาพที่น่าสนใจไว้เป็นที่ระลึกเรื่องราวของในสมัยอดีตครังที่เรียนอยู่ที่วิเชียรมาตุ


 ความคิดเห็นที่ 2

7 พ.ย.2550  เวลา 13:25 น.
โดย.. 6/8 202.12.74.77  
ประวัติโรงเรียนวิเชียรมาตุ โรงเรียนวิเชียรมาตุถือกำเนิดขึ้นจากพระราชประสงค์ อันกอปรด้วยพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระราชชนนี พระพันปีหลวง พระราชินีนาถในพระบาท สมเด็จพระปิยมหาราช รัชกาลที่ 5 แห่งบรมราชจักรีวงศ์ สมุดหมายเหตุรายวันเล่มแรกของโรงเรียน ถูกบันทึกไว้เป็นความสรุปได้ว่า เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พุทธศักราช 2455 สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ เสด็จประพาสจังหวัดตรัง ประทับพักผ่อนสำราญพระราชอิริยาบถ ณ ตำหนักผ่อนกาย ทรงปรารถว่า พื้นภูมิทำเลตำบลทับเที่ยง นี้เหมาะสมดี ควรมีสถานศึกษาไว้เพาะปลูกปัญญาแก่กุลบุตรกุลธิดาสืบไป จึงได้พระราชทานทรัพย์สินส่วนพระองค์เป็นเงิน 4,000 บาท ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังสร้างโรงเรียนขึ้น และพระราชทานนามให้ว่า "โรงเรียนวิเชียรมาตุ"ซึ่งหมายความถึง พระราชชนนีของพระปรเมนทรมหาวชิราวุธพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ปีพุทธศักราช 2458 มหาอำมาตย์โทพระยารัษฎานุประดิษฐ์ (คอซิมบี้ ณ ระนอง) ผู้สำเร็จราชการมณฑลภูเก็ตขณะนั้น และรองอำมาตย์โทขุนเพาะนิสัยชอบ (เชื้อ รัชตรัตน์) ธรรมการจังหวัดตรัง ได้ดำเนินการให้มีการก่อสร้างทั้งหมด 8,155 บาทเสร็จเรียบร้อยในวันที่ 1 กรกฎาคม พุทธศักราช 2459 ปีพุทธศักราช 2459 นั้นเอง ทางการได้ย้ายศาลากลางจังหวัด จากอำเภอกันตัง มาตั้งที่อำเภอบางรัก และได้ย้ายครู-นักเรียน โรงเรียนตรังคภูมิ ซึ่งเป็นโรงเรียนจังหวัดเดิมมาเรียนที่โรงเรียนวิเชียรมาตุโรงเรียนประจำจังหวัดใหม่ ในวันที่ 1 พฤษภาคม พุทธศักราช 2459 ขณะนั้นกำลังก่อสร้างอาคารบางส่วนอยู่ เมืองตรังที่ตั้งใหม่เจริญขึ้นอย่างรวดเร็ว ประชาชนสนใจการศึกษาอย่างมาก ทำให้โรงเรียนวิเชียรมาตุ ไม่สามารถรับนักเรียนได้พอกับความต้องการ จึงต้องตัดจำนวนนักเรียนส่วนหนึ่งออก ความทราบถึงสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระองค์จึงพระราชทานทรัพย์สินส่วนพระองค์เพิ่มเติมอีกเป็นจำนวน 2,000 บาท สร้างอาคารเรียนหลังที่สองขึ้น พร้อมพระราชทานนาม อาคารหลังนั้นว่า "สภาราชินี" เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พุทธศักราช 2459 ทางจังหวัดตรังได้รับโรงเรียนวิเชียรมาตุ เข้าในทะเบียนโรงเรียนของจังหวัดตรัง โดยมีอำมาตย์ซุ่นกิ๊ต สินธวานน์ เป็นครูใหญ่ อำมาตย์โท พระยารัษฎานุประดิษฐ์(สิน เทพหัสดินทร์)ผู้ว่าราชการจังหวัดและรองอำมาตย์โทขุนเพาะนิสัยชอบ ธรรมการจังหวัดเป็นผู้จัดการ ปีพุทธศักราช 2460 พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินเลียบหัวเมืองปักษ์ใต้ได้ผ่านจังหวัดตรัง ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม กระทำพิธีเปิดโรงเรียนวิเชียรมาตุเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พุทธศักราช 2460 มีนายพลโทพระยาสุรินทราชา(นกยูง วิเศษกุล) สมุหเทศาภิบาล กราบบังคมทูลถวายรายงาน มีความละเอียดดังได้กล่าวมาแล้ว และกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ในวันนั้นมีความดังนี้ "เรามีความยินดีเป็นอันมากที่ได้มีโอกาสมาเยี่ยมโรงเรียนนี้ ซึ่งเสด็จแม่ของเราได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ สร้างขึ้น เป็นสถานที่งดงาม ถือว่าเป็นอนุสาวรีย์อย่างหนึ่งสำหรับพระองค์ สำหับชาติ และเป็นประโยชน์ในการที่จะเพาะกุลบุตรขึ้นไว้ให้ทำหน้าที่ต่อไป ตามสิทธิที่สมุหเทศาภิบาลได้กล่าวมาแล้ว เราเชื่อว่าถ้าได้นำความกราบทูลให้ทรงทราบคงจะทรงพระปิติเป็นอันมาก ในการที่กิจการได้ทำแล้วสำเร็จ ไปสมดังพระประสงค์ ตัวเราก็มีความยินดี ที่ได้มาเป็นผู้แทนพระองค์ในการเปิดโรงเรียนนี้ และขอให้พรแก่บรรดาผู้ที่แนะนำหรือผู้กำกับการศึกษา ตลอดจนครูบาอาจารย์และนักเรียนที่ได้ศึกษา ณ สถานที่นี้ ขอจงได้มีความเจริญสิริสวัสดิ์พิพัฒน์มงคล และส่วนผู้ที่มีหน้าที่ประสิทธิประสาท วิทยาการ ก็ขอให้ได้เห็นผลตามความตั้งใจของตนเองโดยเร็วพลันทันใด และขอให้ผู้ที่ได้ศึกษาวิชาในโรงเรียนนี้ไป ให้ได้วิชาโดยเป็นประโยชน์ แก่ตัว และแก่ชาติบ้านเมืองต่อไปชั่วกาลนาน" ปีพุทธศักราช 2475 จังหวัดตรังได้เปิดโรงเรียนสตรีประชาบาลเป็นโรงเรียนสำหรับกุลธิดาของจังหวัดตรัง ได้ใช้อาคาร "สภาราชินี"เปิดดำเนินการสอนนักเรียนฝ่ายสตรีจนกระทั่ง ปีพุทธศักราช 2478 ได้ย้ายนักเรียนสตรีจากอาคารสภาราชินี ไปอยู่ที่โรงเรียน สตรีประชาบาล และต่อมาชื่ออาคาร สภาราชนีได้กลายเป็น"โรงเรียนสภาราชินี"ในปัจจุบัน --------------------------------------------------------------------------------

 ความคิดเห็นที่ 3

11 พ.ย.2550  เวลา 02:30 น.
โดย.. terk 202.12.74.78  
http://webhost.psu.ac.th/~s5010210014

 ความคิดเห็นที่ 4

20 ม.ค.2551  เวลา 14:45 น.
โดย.. ชิดะ 203.113.76.7  

  รักวิเชียรมาตุมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

     


 ความคิดเห็นที่ 5

5 มิ.ย.2551  เวลา 12:47 น.
โดย.. น้ำ 61.19.71.105  

  ผมช้อบพี่ๆทุกคน     2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน