เผยรับสั่ง"ในหลวงสาบแช่งพวกขี้โกง"


เผย "ในหลวง" แช่งคนทุจริต

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ในฐานะประธานมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด บรรยายเรื่อง "ภาครัฐและเอกชนร่วมต้านทุจริต" ตอนหนึ่งว่าการปราบปรามทุจริตรัฐทำได้ระดับหนึ่ง เท่านั้น เพราะมีประสบการณ์เคยรับเป็นประธานตรวจสอบการทุจริตของกระทรวงศึกษาธิการบางอย่าง แต่ไม่สามารถผ่าตัดอะไรได้เพราะได้อำนาจมาครึ่งเดียว ทั้งที่พบความผิดปกติบางอย่าง แต่ไม่สามารถ ส่งไปถึง ป.ช.ช.ได้ ทั้งนี้ใครจะทำอะไรของให้คิดถึงพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ตรัสว่า "ถ้าทุจริตแม้นิดเดียวก็ขอให้มีอันเป็นไป แต่ถ้าสุจริตก็ขอต่ออายุให้ถึง 100 ปี ส่วนใครอายุ มากก็ขอให้แข็งแรง ถ้าทำอย่างนี้ได้ภายใน 10 ปีประเทศไทยเจริญ"

ดร.สุเมธ กล่าวว่าวันนี้คนไทยต้องช่วยกันเป็นหมอรักษาโรคทุจริตได้แล้ว เพราะยังมีโรคทุจริตที่อยู่ระหว่างการรักษากว่า 5,000 เรื่อง ซึ่งไม่นับรวมอีกหลายหมื่นกรณีที่กระจายอยู่ทั่วมุมเมืองของ สังคม ถือเป็นอาการที่น่าเป็นห่วงมาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับสั่งว่าถ้าเรายังทำอย่างนี้ บ้านเมืองพังแน่นอน ดังนั้นประชาชนทุกคนจึงมีหน้าที่ต้องแบกแผ่นดินพร้อมกับพระองค์ด้วย อยาก เห็นการรวมพลังต้านทุจริต โดยใช้หลักการรู้รักสามัคคีเข้าไปรักษาแผ่นดินให้ได้

แนะใช้ "ธรรมะ" ปกครอง

"พระเจ้าอยู่หัวรับสั่งว่าวันนี้การทำอะไรในประเทศต้องมีความพอดี พอเหมาะ พอควรกับสถานะ ภูมิประเทศ ประเทศไทยเป็นอย่างไรก็อย่าไปฝืนธรรมชาติ ไม่ควรนำกฎเกณฑ์อีกภูมิประเทศมาใช้ทำ ให้ประเทศไทยยุ่งเหยิง ปัญหาในวันนี้เกิดจากการดำเนินไม่สอดคล้องกับภูมิสังคมของไทย ประเภท เอาเจ้าตำรับ Good Governance มาเน้นใช้ ทำให้เกิดการโกงบูรณาการ และก็บ้าเห่อกันมาก ทั้งที่พระเจ้าอยู่หัวรับสั่งสั้น ๆ ว่าให้ใช้ธรรมะ เพราะธรรมะคือความดีที่ทรงใช้ปกครองแผ่นดินมา 57 ปี ตามทศพิธราชธรรม แต่น่าเสียดายกลับไม่มีคนเห็น พระองค์ท่านแช่งคนโกงกินทุกวัน และตรัสด้วยว่า ยิ่งรวยยิ่งโกง ถึงเวลาที่เราจะกลับมาใช้หลักคนไทยตามหลักทศพิธราชธรรมหรือยัง เพราะไม่อยากให้คนดีที่มีมากหนีหายไปหมด ผมรู้ดีพูดเรื่องอย่างนี้ต้องมีศัตรูเพิ่ม แต่ผมไม่กลัว เพราะโลกนี้ไม่มีอะไร ถาวร" ดร.สุเมธระบุ

ทรงรับสั่งขจัดโกงใน 10 ปี

ประธานมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด ยังเห็นว่า อาวุธร้ายแรงที่สำคัญกว่า ป.ช.ช. ที่จะหยุดโกง ได้คือสื่อมวลชน ต้องทำเรื่องนี้ให้มีเสียงดังในประเทศ เพราะความเลวกลัวสื่อ แต่ไม่กลัว ป.ช.ช. เท่า ไหร่ เพราะคนโกงมีวิธีเลี่ยงอาศัยช่องทางตามรัฐธรรมนูญ เราจึงต้องถ่ายทอดความเลวของคนโกงให้ ประชาชนรับรู้

"พระเจ้าอยู่หัวประกาศจะขจัดความโกงภายใน 10 ปี โดยเน้นทฤษฎีสร้างประโยชน์สุขให้มหาชน ชาวสยาม ขณะที่นายกฯ ประกาศขจัดความยากจนใน 6 ปี โดยยึดหลักความร่ำรวยเข้าว่า ผมอยากวิง วอนคนไทยมาร่วมกันสร้างจิตสำนึกขจัดคนโกงตามรอยพระราชดำริ ที่พูดอย่างนี้ไม่มีหน้าที่ไปจับผิด ใคร แต่ถ้ามีโอกาสก็ไม่เว้นเหมือนกัน ตอนนี้ถ้าใครกิน ใครโกง จะถือว่ากระทำต่อหน้าพระพักตร์ ถ้ายัง กล้าก็ถือว่าไม่ใช่คนแล้ว" ดร.สุเมธกล่าว

ขณะที่ น.พ.พลเดช ปิ่นประทีป ผู้จัดการกองทุนสื่อประชาสังคมต้านคอร์รัปชั่น ได้เสนอให้นำธงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ตั้งเป้าปราบคอร์รัปชั่นภายใน 10 ปี ซึ่งจะหมดในปี 2557 มาเป็นแนวทางในการต่อต้านการคอร์รัปชั่น โดยต้องทำไปพร้อมกับโรดแม็พภาคประชาชนยึดทฤษฎี การพึ่งพาตนเอง หากจะรอความหวังจากรัฐบาลเพียงฝ่ายเดียวก็ไปไม่รอด

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันพุธที่ 17 มีนาคม 2547


โดย.. ที 202.12.73.6   


 


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน