.
16-30 มิถุนายน 57 ขอเชิญร่วมประกวดศิลปกรรมเยาวชนทักษิณ ครั้งที่ 12

             

16-30 มิถุนายน 57 ขอเชิญร่วมประกวดศิลปกรรมเยาวชนทักษิณ ครั้งที่ 12


16-30 มิถุนายน 57 ขอเชิญร่วมประกวดศิลปกรรมเยาวชนทักษิณ ครั้งที่ 12 ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา


ดาวโหลดได้ที่นี่ค่ะ 

ระเบียบเงื่อนไขใบสมัคร ครั้งที่ 12
http://www.4shared.com/office/fxv4izpkce/57-05-06___12.html

ใบสมัครศิลปกรรมเยาวชนทักษิณ ครั้งที่ 12
http://www.4shared.com/office/K3TTd58ice/__12.html

เยาวชนแข่งขันตามระดับอายุนะค่ะ
ขนาดผลงาน ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด สามารถส่งผลงานได้ไม่เกิน 2 ชิ้น
ระดับ อายุ 7 – 10 ปี ขนาดไม่ต่ำกว่า 35 x 55 ซ.ม. 
ระดับ อายุ 11 – 14 ปี ขนาดไม่ต่ำกว่า 35 x 55 ซ.ม. 
ระดับ อายุ 15 – 18 ปี ขนาดไม่ต่ำกว่า 50 x 70 ซ.ม. 
ระดับ อายุ 19 – 13 ปี ขนาดไม่ต่ำกว่า 50 x 70 ซ.ม. 
ระดับ อายุไม่เกิน 25 ปี สูงไม่เกิน 2 เมตร ระดับเยาวชนอายุ 7 - 23 ปี กำหนดแนวเรื่องตามหัวข้อ “วิถีชีวิตไทยทักษิณ” 
เพื่อเป็นแนวทางสร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการของผู้ส่งผลงานในเรื่อง 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมและธรรมชาติโดยทั่วไป ที่สะท้อนเอกลักษณ์ของภาคใต้
ระดับเยาวชนอายุไม่เกิน 25 ปี ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดโดย ไม่จำกัดหัวข้อ เพื่อให้สร้างสรรค์ผลงานอย่างอิสระ

สถานที่ส่งผลงาน
ส่งด้วยตัวเองระหว่างวันที่ 16 - 30 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00 - 16.00 น. เฉพาะวันทําาการ ส่งได้ที่
1. ภาควิชาสุนทรียศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี 2. ภาควิชาศิลปกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
3. ภาควิชาศิลปะ วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช
4. หอศิลป์ วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช
5. สาขาวิชาจิตรกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 6. โปรแกรมวิชาศิลปกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
7. คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
8. ภาควิชาศิลปะประยุกต์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี
9. หอศิลป์ร่วมสมัยภาคใต้ อาศรมศิลปกรรมทักษิณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา

ส่งทางไปรษณีย์ (ถือวันประทับตราไปรษณีย์) ส่งได้ที่ สถาบันทักษิณคดีศึกษา 53/2 ม.1 บ้านอ่าวทราย ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา 90100


ดาวโหลดรายละเอียดและใบสมัครได้ที่  ได้ที่ www.tsu.ac.th/ists
และที่ https://www.facebook.com/25012556southernthaiartcentre

โดย.. อาศรมศิลปกรรมทักษิณ (jaukrit) ส่งข้อความหลังไมค์ 202.28.66.251   


 


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน