FRANCO คือโปรแกรมเช่าซื้อ และบริหารงานสินเชื่อทุก


“ FRANCO คือโปรแกรมเช่าซื้อ และบริหารงานสินเชื่อทุกชนิด

เป็น Hire purchase อัจฉริยะ โดยมีการบันทึกประวัติลูกค้า ผู้ค้ำประกัน นายหน้า บัญชีดำ

บันทึกการทำสัญญาสินเชื่อได้ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น เช่าซื้อ เช่า จัดไฟแนนซ์

รับจำนำจำนอง เงินกู้ และสามารถตั้งค่าการทำสัญญาได้ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น

ขายรถใหม่ รถเก่า รถไถนา เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องประดับ ทองคำ หรือมือถือ

สามารถบริหารการรับค่างวดได้ทุกประเภท ไม่ว่าจะรับน้อยกว่างวด หรือมากกว่างวด

สามารถตรวจสอบประวัติลูกค้าที่ค้าง และพิมพ์สัญญา ใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้งหนี้

หรือใบบอกเลิกสัญญา ยึดไถ่ถอนได้ทันที สนใจ กรุณาเข้าชมที่ www.truemis.com

หรือติดต่อที่ บริษัท ทรู เทคโนโลยี จำกัด 0-2277-5083-4,085-831-3881 เรายินดี

ไป DEMO และส่งแผ่นทดลองการใช้งานกับท่านถึงที่ ”


โดย.. บิ๊ก 125.24.68.201   


 


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน