ศาลเจ้าส่ามอ๋องฮู้ ร่วมพิธีแถลงข่าว กินเจตรัง ปี56นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานการแถลงข่าวความพร้อมการจัดงานประเพณีถือศีลกินเจจังหวัดตรัง ที่อาคารหอการค้าจังหวัดตรังพร้อมด้วยผู้ร่วมแถลงข่าว ประกอบด้วย นายสลิล โตทับเที่ยง ประธานหอการค้าจังหวัดตรัง นายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรีนครตรัง นายสลิล โตทับเที่ยง ประธานหอการค้าจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า ประเพณีถือศีลกินเจของจังหวัดตรัง ปี 2556 นี้ จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 13 ตุลาคม 2556 ศาลเจ้าทุกแห่งในจังหวัดตรัง จะมีการประกอบพิธีกรรมตลอด 10 วัน 10 คืน ซึ่งทุกปีจะมีนักท่องเที่ยว และมีผู้มีจิตศรัทธาเดินทางมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมของชาวตรังให้คงอยู่สืบไป และเป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
 
 

โดย.. โกลุ้ง (rung) ส่งข้อความหลังไมค์ 183.89.139.91   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

7 พ.ย.2556  เวลา 19:47 น.
โดย.. โกลุ้ง (rung) ส่งข้อความหลังไมค์ 183.89.139.91  

นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานการแถลงข่าวความพร้อมการจัดงานประเพณีถือศีลกินเจจังหวัดตรัง ที่อาคารหอการค้าจังหวัดตรังพร้อมด้วยผู้ร่วมแถลงข่าว ประกอบด้วย นายสลิล โตทับเที่ยง ประธานหอการค้าจังหวัดตรัง นายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรีนครตรัง นายสลิล โตทับเที่ยง ประธานหอการค้าจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า ประเพณีถือศีลกินเจของจังหวัดตรัง ปี 2556 นี้ จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 13 ตุลาคม 2556 ศาลเจ้าทุกแห่งในจังหวัดตรัง จะมีการประกอบพิธีกรรมตลอด 10 วัน 10 คืน ซึ่งทุกปีจะมีนักท่องเที่ยว และมีผู้มีจิตศรัทธาเดินทางมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมของชาวตรังให้คงอยู่สืบไป และเป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
 
 

 ความคิดเห็นที่ 2

7 พ.ย.2556  เวลา 19:48 น.
โดย.. โกลุ้ง (rung) ส่งข้อความหลังไมค์ 183.89.139.91  

นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานการแถลงข่าวความพร้อมการจัดงานประเพณีถือศีลกินเจจังหวัดตรัง ที่อาคารหอการค้าจังหวัดตรังพร้อมด้วยผู้ร่วมแถลงข่าว ประกอบด้วย นายสลิล โตทับเที่ยง ประธานหอการค้าจังหวัดตรัง นายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรีนครตรัง นายสลิล โตทับเที่ยง ประธานหอการค้าจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า ประเพณีถือศีลกินเจของจังหวัดตรัง ปี 2556 นี้ จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 13 ตุลาคม 2556 ศาลเจ้าทุกแห่งในจังหวัดตรัง จะมีการประกอบพิธีกรรมตลอด 10 วัน 10 คืน ซึ่งทุกปีจะมีนักท่องเที่ยว และมีผู้มีจิตศรัทธาเดินทางมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมของชาวตรังให้คงอยู่สืบไป และเป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
 
 

 ความคิดเห็นที่ 3

7 พ.ย.2556  เวลา 19:51 น.
โดย.. โกลุ้ง (rung) ส่งข้อความหลังไมค์ 183.89.139.91  

นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานการแถลงข่าวความพร้อมการจัดงานประเพณีถือศีลกินเจจังหวัดตรัง ที่อาคารหอการค้าจังหวัดตรังพร้อมด้วยผู้ร่วมแถลงข่าว ประกอบด้วย นายสลิล โตทับเที่ยง ประธานหอการค้าจังหวัดตรัง นายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรีนครตรัง นายสลิล โตทับเที่ยง ประธานหอการค้าจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า ประเพณีถือศีลกินเจของจังหวัดตรัง ปี 2556 นี้ จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 13 ตุลาคม 2556 ศาลเจ้าทุกแห่งในจังหวัดตรัง จะมีการประกอบพิธีกรรมตลอด 10 วัน 10 คืน ซึ่งทุกปีจะมีนักท่องเที่ยว และมีผู้มีจิตศรัทธาเดินทางมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมของชาวตรังให้คงอยู่สืบไป และเป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
 
 

 ความคิดเห็นที่ 4

7 พ.ย.2556  เวลา 19:52 น.
โดย.. โกลุ้ง (rung) ส่งข้อความหลังไมค์ 183.89.139.91  

นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานการแถลงข่าวความพร้อมการจัดงานประเพณีถือศีลกินเจจังหวัดตรัง ที่อาคารหอการค้าจังหวัดตรังพร้อมด้วยผู้ร่วมแถลงข่าว ประกอบด้วย นายสลิล โตทับเที่ยง ประธานหอการค้าจังหวัดตรัง นายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรีนครตรัง นายสลิล โตทับเที่ยง ประธานหอการค้าจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า ประเพณีถือศีลกินเจของจังหวัดตรัง ปี 2556 นี้ จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 13 ตุลาคม 2556 ศาลเจ้าทุกแห่งในจังหวัดตรัง จะมีการประกอบพิธีกรรมตลอด 10 วัน 10 คืน ซึ่งทุกปีจะมีนักท่องเที่ยว และมีผู้มีจิตศรัทธาเดินทางมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมของชาวตรังให้คงอยู่สืบไป และเป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
 
 

 ความคิดเห็นที่ 5

7 พ.ย.2556  เวลา 19:53 น.
โดย.. โกลุ้ง (rung) ส่งข้อความหลังไมค์ 183.89.139.91  

นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานการแถลงข่าวความพร้อมการจัดงานประเพณีถือศีลกินเจจังหวัดตรัง ที่อาคารหอการค้าจังหวัดตรังพร้อมด้วยผู้ร่วมแถลงข่าว ประกอบด้วย นายสลิล โตทับเที่ยง ประธานหอการค้าจังหวัดตรัง นายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรีนครตรัง นายสลิล โตทับเที่ยง ประธานหอการค้าจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า ประเพณีถือศีลกินเจของจังหวัดตรัง ปี 2556 นี้ จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 13 ตุลาคม 2556 ศาลเจ้าทุกแห่งในจังหวัดตรัง จะมีการประกอบพิธีกรรมตลอด 10 วัน 10 คืน ซึ่งทุกปีจะมีนักท่องเที่ยว และมีผู้มีจิตศรัทธาเดินทางมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมของชาวตรังให้คงอยู่สืบไป และเป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
 
 

 ความคิดเห็นที่ 6

7 พ.ย.2556  เวลา 19:55 น.
โดย.. โกลุ้ง (rung) ส่งข้อความหลังไมค์ 183.89.139.91  

นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานการแถลงข่าวความพร้อมการจัดงานประเพณีถือศีลกินเจจังหวัดตรัง ที่อาคารหอการค้าจังหวัดตรังพร้อมด้วยผู้ร่วมแถลงข่าว ประกอบด้วย นายสลิล โตทับเที่ยง ประธานหอการค้าจังหวัดตรัง นายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรีนครตรัง นายสลิล โตทับเที่ยง ประธานหอการค้าจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า ประเพณีถือศีลกินเจของจังหวัดตรัง ปี 2556 นี้ จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 13 ตุลาคม 2556 ศาลเจ้าทุกแห่งในจังหวัดตรัง จะมีการประกอบพิธีกรรมตลอด 10 วัน 10 คืน ซึ่งทุกปีจะมีนักท่องเที่ยว และมีผู้มีจิตศรัทธาเดินทางมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมของชาวตรังให้คงอยู่สืบไป และเป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
 
 

 ความคิดเห็นที่ 7

7 พ.ย.2556  เวลา 19:56 น.
โดย.. โกลุ้ง (rung) ส่งข้อความหลังไมค์ 183.89.139.91  

นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานการแถลงข่าวความพร้อมการจัดงานประเพณีถือศีลกินเจจังหวัดตรัง ที่อาคารหอการค้าจังหวัดตรังพร้อมด้วยผู้ร่วมแถลงข่าว ประกอบด้วย นายสลิล โตทับเที่ยง ประธานหอการค้าจังหวัดตรัง นายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรีนครตรัง นายสลิล โตทับเที่ยง ประธานหอการค้าจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า ประเพณีถือศีลกินเจของจังหวัดตรัง ปี 2556 นี้ จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 13 ตุลาคม 2556 ศาลเจ้าทุกแห่งในจังหวัดตรัง จะมีการประกอบพิธีกรรมตลอด 10 วัน 10 คืน ซึ่งทุกปีจะมีนักท่องเที่ยว และมีผู้มีจิตศรัทธาเดินทางมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมของชาวตรังให้คงอยู่สืบไป และเป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
 
 

 ความคิดเห็นที่ 8

7 พ.ย.2556  เวลา 19:59 น.
โดย.. โกลุ้ง (rung) ส่งข้อความหลังไมค์ 183.89.139.91  

นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานการแถลงข่าวความพร้อมการจัดงานประเพณีถือศีลกินเจจังหวัดตรัง ที่อาคารหอการค้าจังหวัดตรังพร้อมด้วยผู้ร่วมแถลงข่าว ประกอบด้วย นายสลิล โตทับเที่ยง ประธานหอการค้าจังหวัดตรัง นายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรีนครตรัง นายสลิล โตทับเที่ยง ประธานหอการค้าจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า ประเพณีถือศีลกินเจของจังหวัดตรัง ปี 2556 นี้ จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 13 ตุลาคม 2556 ศาลเจ้าทุกแห่งในจังหวัดตรัง จะมีการประกอบพิธีกรรมตลอด 10 วัน 10 คืน ซึ่งทุกปีจะมีนักท่องเที่ยว และมีผู้มีจิตศรัทธาเดินทางมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมของชาวตรังให้คงอยู่สืบไป และเป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
 
 


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน