ตรังคุมเข้มปั๊ม ห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคา


นายสุรพล สุวรรณกุล พาณิชย์จังหวัดตรัง เปิดเผยว่า การค้าภายในจังหวัดตรังได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องออกตรวจปั๊มน้ำมันต่างๆ เพื่อตรวจสอบว่าผู้ประกอบการปั๊มน้ำมันได้ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ และเป็นการป้องกันการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค ซึ่งผลการตรวจสอบพบว่าส่วนใหญ่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ โดยเฉพาะการปิดป้ายแสดงราคา แต่ยังมีปั๊มน้ำมันบางแห่งที่จำหน่ายราคาสูงเกินควร จึงได้ว่ากล่าวตักเตือนไปแล้ว ในกรณีที่ราคาน้ำมันแต่ละปั๊มแตกต่างกัน เนื่องจากปั๊มน้ำมันมี 2 ประเภทคือ

1. ปั๊มที่ใช้ลิขสิทธิ์จากบริษัทใหญ่ และเป็นตัวแทนขายน้ำมันในต่างจังหวัด ซึ่งราคาน้ำมันจะขึ้นอยู่กับบริษัทแม่เป็นผู้กำหนด
2. ปั๊มเอกชนทั่วไปซึ่งรับน้ำมันมาจากนายหน้า

     ทำให้ราคาน้ำมันแตกต่างกันออกไปตามแต่ระยะทาง ปั๊มเอกชนที่อยู่ไกลราคาน้ำมันอาจจะแพงกว่าปั๊มน้ำมันที่อยู่ในเขตเมือง

     อย่างไรก็ตามราคาน้ำมันก็ต้องไม่สูงเกินควร ซึ่งส่วนใหญ่ราคาส่วนต่างอยู่ที่ 50 สตางค์ ถึง 1 บาท หากพบว่าปั๊มน้ำมันใดขายน้ำมันในราคาสูงเกินควร เมื่อเทียบกับปั๊มอื่น จะมีความผิดโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี และปรับอีกไม่เกิน 140,000 บาท


ที่มา : http://www.matichon.co.th/prachachat/prachachat_detail.php?s_tag=02phu09190750&day=2007/07/19&sectionid=0211

โดย.. บก.ตั้ม (tumcyber) ส่งข้อความหลังไมค์ 58.8.90.174   


 


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน