อบรมคอมพิวเตอร์ ฟรี!!! ที่ ม.อ.ตรังมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ขอเชิญ นักศึกษาและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมอบรม เรื่อง "Linux Mint : Dial-boot Linux Mint/Microsoft Windows and LibreOffice" โดยวิทยากรจากศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ในวันที่ 29 สิงหาคม 2556 เวลา 13.00 - 16.30 น. 
วันที่ 30 สิงหาคม 2556 เวลา 09.00 - 16.30 น. 
ณ ห้อง Lab3 อาคารสารสนเทศและทรัพยากรการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ใบสมัคร : http://www.trang.psu.ac.th/images/PDF/20130820110930491.pdf

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อ.นฤบาล ยมะคุปต์ โทร. 081-5611562

โดย.. panuwat.si (panuwat.si) ส่งข้อความหลังไมค์ 202.12.73.193   


 


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน