ม.รามตรังขยายรับสมัครปริญญาตรี ปี2556มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง
ขยายกำหนดการรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2556  ตั้งแต่วันนี้ - 10 มิถุนายน 2556 ในสาขาวิชาดังนี้
      1. คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
      2. คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบริหารธุวไป
      3. คณะมนุษยศาสตร์ สาขาการสื่อสารมวลชน
      4. คณะรัฐศาสตร์ สาขาการบริหารรัฐกิจ

      และหลักสูตรเตรียมรับปริญญา Pre-Degree สำหรับผู้จบ ม.3 และกำลังศึกษาระดับ ม.4 , ม.5 , ม.6 หรือระดับ ปวช.
หรือจะเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปวส. ขึ้นไปก็สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้เช่นกัน

จะศึกษาในแบบที่นักศึกษาเป็นผู้กำหนดเอง เช่น
      - ศึกษาไปด้วยทำงานไปด้วย
      - ศึกษาควบคู่กับสถานที่ศึกษาอยู่ในปัจจุบัน
      - ศึกษาที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงอย่างเดียว
      - ศึกษาควบคู่กับ ม.4 , ม.5 , ม.6 , ปวช. , ปวส. , ปริญญาตรี , ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยรามคำแหงก็เปิดให้บริการตามความต้องการของผู้สนใจ เพื่อให้ผู้สนใจได้มีโอกาสทางการศึกษา

สอบถามข้อมูล โทร. 075-501164-7 หรือเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.trang.ru.ac.th
และ https://www.facebook.com/RUtrang
 

โดย.. wattrang (worawat) ส่งข้อความหลังไมค์ 1.179.142.49   


 


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน