.
ขอ/ต่อใบอนุญาตทำงานและวีซ่าให้กับชาวต่างชาติที่ต้องการมาทำงานในเมืองไทย

             

ขอ/ต่อใบอนุญาตทำงานและวีซ่าให้กับชาวต่างชาติที่ต้องการมาทำงานในเมืองไทย  
 
Contact us :   http://www.cka.co.th/
 
โทร: 0-2862-2727  จ.-ส. 8.30-17.30
 
 
บริษัท ซี.เค.เอ. การบัญชีและกฎหมาย จำกัด                 
C.K.A. Accounting and Law Co.,Ltd.

 
                C.K.A. ACCOUNTING AND LAW CO.,LTD.  ให้บริการขอ/ต่อใบอนุญาตทำงานและวีซ่าให้กับชาวต่างชาติที่ต้องการทำงานในประเทศไทย และบริการจดทะเบียนธุรกิจทุกชนิดรับทำบัญชี และตรวจสอบบัญชี โดยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์และมีความชำนาญในงานที่ให้บริการแต่ละด้านโดยตรง โดยเน้นคุณภาพ ความสำเร็จ รวดเร็วของการให้บริการเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้า และคุ้มค่ากับค่าบริการอย่างแท้จริ
หมายเหตุ    -เงื่อนไขการรับรางวัลเป็นไปตามเงื่อนไขที่ CKA กำหนด
                          -สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2862-2727
 

 
 
13th CKA Accounting and Law : CKA แจก ฟรี!!! iPad mini
                
                 เนื่องในโอกาสครบรอบ 13 ปี ของบริษัท ซี.เค.เอ. การบัญชีและกฎหมาย จำกัด ในปี 2556 นี้ 
CKA ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจใช้บริการของCKA ด้วยดีเสมอมาตลอดระยะเวลา13ปี
                เพื่อเป็นการตอบแทนลูกค้าผู้มีอุปการคุณของ
CKA สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการจดทะเบียนธุรกิจ ขอ/ต่อใบอนุญาตทำงานและวีซ่าให้กับชาวต่างชาติที่ต้องการทำงานในประเทศไทย  ตรวจสอบบัญชีและบริการทำบัญชี
กับCKA
 
 
 
Business Registration (จดทะเบียนธุรกิจ)      
               
 
        CKA ACCOUNTING AND LAW CO.,LTD. เป็นผู้เชี่ยวชาญในการจดทะเบียนธุรกิจ ด้วยประสบการณ์การทำงานในการจดทะเบียนธุรกิจที่ยาวนานกว่า 13 ปี ทำให้ทีมงาน CKA เป็นทีมงานมืออาชีพที่มีความรู้และมีความชำนาญในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด/ห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จดทะเบียนแปรสภาพจากห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนเลิกบริษัท / ห้างหุ้นส่วน / กิจการ พร้อมปิดงบและชำระบัญชี ขอใบอนุญาตนำเที่ยว ขอบัตรผู้จัดการกรมศุลกากร และจดทะเบียนพาณิชย์ เป็นต้น
 
                ด้วยระบบการทำงานที่รวดเร็วถูกต้องและเป็นมาตรฐาน ดำเนินงานตามกฎระเบียบข้อกฎหมายและรักษาความลับของลูกค้า บริการท่านด้วยอัตราค่าบริการที่สมเหตุสมผล ทำให้ CKA เป็นที่ยอมรับของลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ บริษัท ห้างหุ้นส่วน กิจการ ร้านค้าและหน่วยงานราชการด้วยดีเสมอมาตลอดระยะเวลา 13 ปี
 
บริการ และ อัตรา ค่าบริการจดทะเบียนธุรกิจ
 
Promotion & Special Offer !!
 
 
 
จดจัดตั้งบริษัท + VAT + ขอเลข
จดทะเบียนเสร็จภายใน 1 วัน 4,300 บาท
 
  จดจัดตั้งห้างฯ + VAT + ขอเลข
จดทะเบียนเสร็จภายใน 1 วัน 3,000 บาท
 
จดทะเบียนเลิกบริษัท / ห้างฯ
พร้อมชำระบัญชี 7,480 บาท
 
  จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
การันตีผลงาน 6,800 บาท
 
จดทะเบียนแปรสภาพห้าง ฯ เป็นบริษัทจำกัด
โดยทีมงานมืออาชีพ  6,500 บาท
 
  จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เช่น เปลี่ยนแปลงกรรมการ เริ่มต้น2,500บาท
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค่าบริการจดทะเบียน
 
 
ลำดับ
รายละเอียดงานบริการ

ค่าบริการ
(บาท)
R 1 จดทะเบียนบริษัทจำกัด 2,390
R2 จดทะเบียนบริษัทจำกัด+ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรและจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มทางอินเตอร์เน็ต 4,300
R3 จดทะเบียนบริษัทจำกัด+ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรและจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ที่สรรพากรพื้นที่
4,950
R4 จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด 1,980
R5 จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด+ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรและจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ทางอินเตอร์เน็ต
3,000
R6 จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด+ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรและจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ที่สรรพากรพื้นที่
3,500
R7 จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญ ธุรกิจบริการ + ขอเลขผู้เสียภาษีอากร 2,700
R8 จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญ ธุรกิจบริการ + ขอเลขผู้เสียภาษีอากร+จดทะเบียนเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม 3,500
R9 จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญธุรกิจซื้อมา-ขายไป+ขอเลขผู้เสียภาษีอากร+จดทะเบียนพาณิชย์ 2,700
R10 จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญธุรกิจซื้อมา-ขายไป+ขอเลขผู้เสียภาษีอากร+จดทะเบียนพาณิชย์+
จดทะเบียนเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
3,500
R11 จดทะเบียนพาณิชย์ (ร้านค้า) 2,500
R12 จดทะเบียนพาณิชย์ (ร้านค้า)+ขอเลขผู้เสียภาษีอากร+จดทะเบียนเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม 3,500
R13 จดทะเบียนย้ายที่ตั้งสำนักงานในพื้นที่เดียวกัน (ที่กระทรวงพาณิชย์+สรรพากร) 3,000
R14 จดทะเบียนย้ายที่ตั้งสำนักงานต่างพื้นที่ (ที่กระทรวงพาณิชย์+สรรพากร) 3,500
R15 จดทะเบียนเพิ่ม/ลดสาขา ที่กระทรวงพาณิชย์ 2,700
R16 จดทะเบียนเพิ่ม/ลดสาขา ที่กระทรวงพาณิชย์+สรรพากร+ดำเนินการเรื่องยื่นภาษีมูลค่าเพิ่มรวมกัน 3,500
       
 
ลำดับ
รายละเอียดงานบริการ
 
ค่าบริการ
(บาท)
R17 จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการเข้า- ออก 2,500
R18 จดทะเบียนแก้ไขอำนาจกรรมการ 2,500
R19 จดทะเบียนเพิ่มทุนบริษัท + เปลี่ยนแปลงบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) 3,000
R20 จดทะเบียนลดทุนบริษัท 3,500
R21 จดทะเบียนเพิ่มทุน / ลดทุน ห้างหุ้นส่วน 2,500
R22 จดทะเบียนแก้ไขชื่อนิติบุคคลและตราประทับ 3,500
R23 จดทะเบียนแก้ไขตราประทับ 2,700
R24 จดทะเบียนแก้ไขบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) 2,000
R25 จดทะเบียนแก้ไข เพิ่มเติม วัตถุประสงค์ ที่กระทรวงพาณิชย์ + สรรพากร 3,500
R26 จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 2,500
R27 ขอมีบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ของชาวต่างชาติ 2,500
R28 จดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับ 2,500
R29 จดทะเบียนแก้ไขที่ตั้งตามทะเบียนราษฎร์ 2,500
R30 จดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ 2,500
R31 จดทะเบียนแปรสภาพห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นบริษัทจำกัด 6,500
R32 จดทะเบียนเลิกกิจการ / บริษัท / ห้างหุ้นส่วน พร้อมชำระบัญชี (กรณีไม่เข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม) 7,480
R33 จดทะเบียนเลิกกิจการ / บริษัท / ห้างหุ้นส่วน พร้อมชำระบัญชี (กรณีเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม) 8,900
R34 ขึ้นทะเบียนประกันสังคมนายจ้าง 2,800
R35 คัดหนังสือรับรองและเอกสารอื่น ๆ ครั้งละ 750
R36 จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิคส์ 4,500
 
3
  จดทะเบียนขอรับใบอนุญาต
 
 
ลำดับ
รายละเอียดงานบริการ

ค่าบริการ
(บาท)
L1 จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายละ 6,800
L2 ตรวจเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายละ 3,880
L3 ต่ออายุเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายละ 5,000
L4 โอนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายละ 5,000
L5 ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว 3,900
L6 ขอใบอนุญาตร้านอาหาร 4,500
L7 ขอใบอนุญาตจำหน่ายสุรา บุหรี่ 2,500
L8 ขอบัตรประจำตัวผู้ส่งออก-นำเข้าสินค้า 3,000
 
หมายเหตุ :
1.  อัตราค่าบริการข้างต้นเป็นค่าบริการที่ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมของทางราชการและภาษีมูลค่าเพิ่ม
2.        อัตราค่าบริการข้างต้น เป็นค่าบริการในพื้นที่กรุงเทพฯ ส่วนการบริการในพื้นที่ปริมณฑล และต่างจังหวัด
กรุณาโทรสอบถาม 0-2862-2727 ( 7 คู่สาย )

 
 
 

Thai Visa and Work Permit Services    
 
                C.K.A. ACCOUNTING AND LAW CO.,LTD. เป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการขอ/ต่อใบอนุญาตทำงานและวีซ่าให้กับชาวต่างชาติที่ต้องการทำงานในประเทศไทย ด้วยประสบการณ์การทำงานให้กับชาวต่างชาติจากหลากหลายประเทศตั้งแต่ปี 2543 ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 13 ปี ทำให้ทีมงาน CKA เป็นทีมงานมืออาชีพ ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความชำนาญในการขอ/ต่อใบอนุญาตทำงานและวีซ่าให้กับลูกค้า ด้วยระบบการทำงานที่เป็นมาตรฐานและการดำเนินงานตามกฎระเบียบข้อกฎหมายพร้อมกับการรักษาความลับของลูกค้า ทำให้ CKA เป็นที่ยอมรับของลูกค้าชาวไทยและต่างชาติ   บริษัทชั้นนำและหน่วยงานราชการด้วยดีตลอดมา               
 
 
 

บริการและอัตราค่าบริการขอ/ต่อ ใบอนุญาตทำงานและวีซ่า


PROMOTION & SPECIAL OFFER !!
 
1.     ขอใบอนุญาตทำงานใหม่ + วีซ่า 1 ปี
สำหรับ Group A (One Stop Services) ค่าบริการเพียง  16,000 บาท
สำหรับ Group B, C (ดินแดง + ตม.ศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ) ค่าบริการเพียง  18,500 บาท
2.      ต่ออายุใบอนุญาตทำงาน + วีซ่า 1 ปี
สำหรับ Group A (One Stop Services) ค่าบริการเพียง  14,500 บาท
สำหรับ Group B, C (ดินแดง + ตม.ศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ) ค่าบริการเพียง  17,500 บาท
3.      ขอใบอนุญาตทำงานฉบับใหม่ + วีซ่า 1 ปี
กรณีเปลี่ยนบริษัทและไม่ต้องการเดินทางออกนอกประเทศไทย
สำหรับ Group A (One Stop Services) ค่าบริการเพียง  17,000 บาท
สำหรับ Group B, C (ดินแดง + ตม.ศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ) ค่าบริการเพียง  19,000 บาท
4.     ขอใบอนุญาตทำงานสำนักงานผู้แทนฉบับใหม่ + วีซ่า 1 ปี
ยื่นที่ศูนย์ One Stop Services ค่าบริการเพียง  17,500 บาท
5.     ต่อใบอนุญาตทำงานสำนักงานผู้แทน + วีซ่า 1 ปี
ยื่นที่ศูนย์ One Stop Services ค่าบริการเพียง  16,500 บาท
6.     เปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา หรือเปลี่ยนประเภทวีซ่า
จากวีซ่าท่องเที่ยว /Transit Visa /  ผ.30 เป็น Non-B, Non-O
ค่าบริการ รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเพียง  25,000 บาท
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)
 
ค่าบริการ (บาท)
ขอใบอนุญาตทำงานฉบับใหม่ 1 ปี (ที่ดินแดง) 9,000
ต่อใบอนุญาตทำงาน 1 ปี (ที่ดินแดง) 8,500
ขอใบอนุญาตทำงานฉบับใหม่ 1 ปี (ที่ One Stop Services) 8,000
ต่อใบอนุญาตทำงาน 1 ปี (ที่ One Stop Services) 7,000
ขอใบอนุญาตทำงานสำนักงานผู้แทนฉบับใหม่ 1 ปี (ที่ One Stop Services) 9,000
ต่อใบอนุญาตทำงานสำนักงานผู้แทนและรายงานผลประจำปี 1 ปี
(ที่ One Stop Services)
8,500
เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มที่อยู่ ตำแหน่งงาน ลักษณะการทำงาน
ประเภทการทำงาน ท้องที่การทำงาน ประเภทกิจการ
3,000 – 3,800
แจ้งออกจากการทำงานและคืนใบอนุญาตทำงาน 2,800
รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 4,000
 
 

VISA (ภายในราชอาณาจักรไทย)
 
ค่าบริการ (บาท)
ขอวีซ่าทำงาน 1 ปี (ปีแรก) (เจ้าหน้าที่ไปพร้อมกับลูกค้าชาวต่างชาติในครั้งแรก
ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแจ้งวัฒนะ)
9,500
ต่อวีซ่าทำงาน 1 ปี  (ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแจ้งวัฒนะ) 9,000
ขอวีซ่าทำงาน 1 ปี (ปีแรก) (เจ้าหน้าที่ไปพร้อมกับลูกค้าชาวต่างชาติในครั้งแรก)
ที่ศูนย์ One Stop Services
8,000
ต่อวีซ่าทำงาน 1 ปี (ที่ศูนย์ One Stop Services) 7,500
ขอวีซ่าทำงานสำนักงานผู้แทน 1 ปี (ปีแรก) (ที่ศูนย์ One Stop Services) 8,500
ต่อวีซ่าทำงานสำนักงานผู้แทน 1 ปี  (ที่ศูนย์ One Stop Services) 8,000
วีซ่าติดตามครอบครัว (สำหรับคู่สมรส 6,000/ท่าน, สำหรับบุตร 4,000/ท่าน) 10,000 / ครอบครัว
ขอวีซ่าบั้นปลาย / วีซ่าแต่งงาน / วีซ่านักศึกษา / วีซ่าอาจารย์ (ครั้งแรก) 7,500
ต่อวีซ่าบั้นปลาย/ วีซ่าแต่งงาน / วีซ่านักศึกษา / วีซ่าอาจารย์  1 ปี 6,000
 
 
VISA (ภายในราชอาณาจักรไทย)

ค่าบริการ (บาท)
ต่อวีซ่านักท่องเที่ยว / ผ.15 / ผ.30 3,800
รายงานตัวการอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน 1,500
เปลี่ยนหนังสือเดินทางเล่มใหม่ 3,000
ย้ายตราประทับวีซ่าเข้าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ 3,000
แก้ไขตราประทับวีซ่า 3,000
Single Re-Entry Visa  ขอกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีกครั้ง 1,500
Multiple Re-Entry Visa  ขอกลับมาในราชอาณาจักรหลายครั้ง 1,500
ยกเลิก Non-Immigrant Visa (Non-B) 2,500
หมายเหตุ :
        - ค่าบริการข้างต้นไม่รวมค่าธรรมเนียมรัฐบาล
        - ค่าบริการข้างต้นสำหรับการบริการในพื้นที่กรุงเทพฯ ค่าบริการในพื้นที่ปริมณฑล และ ต่างจังหวัด
          กรุณาสอบถามที่ CKA โทร. 0-2862-2727 (7คู่สาย)
 
 
VISA (ภายในราชอาณาจักรไทย)
ค่าบริการ (บาท)
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายแล้ว
เปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราหรือเปลี่ยนประเภทวีซ่า
·    เปลี่ยนวีซ่าจากวีซ่าท่องเที่ยว เป็นวีซ่า Non-B (วีซ่าทำงาน) 25,000
·    เปลี่ยนวีซ่าจากวีซ่าท่องเที่ยว เป็นวีซ่า Non-O 25,000
·    เปลี่ยนวีซ่าจาก ผ.30 เป็น วีซ่า Non-B (วีซ่าทำงาน) 25,000
·    เปลี่ยนวีซ่าจาก ผ.30 เป็นวีซ่า Non-O 25,000
·       เปลี่ยนวีซ่าจาก Transit Visa  เป็นวีซ่า Non-B (วีซ่าทำงาน) 25,000
·       เปลี่ยนวีซ่าจาก Transit Visa  เป็นวีซ่า Non-O 25,000
     
 
 
                 ถ้าหากท่านสนใจในบริการต่าง ๆ ของ CKA กรุณาติดต่อที่ :
             บริษัท ซี.เค.เอ.การบัญชีและกฎหมาย จำกัด
                 77/144 สินสาธรทาวเวอร์ ชั้น 34 เอ ถนนกรุงธนบุรี
                 แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
                 เวลาทำการ :  วันจันทร์ – วันเสาร์
                 เวลา                        :           08.30 - 17.30 น.
                 โทร.                        :           0-2862-2727 ( 7 Lines )
                 โทรสาร                   :           0-2862-2728 – 9
                 E-mail                    :           cka321@gmail.com
           www.cka.co.th

โดย.. cattycka (cattycka) ส่งข้อความหลังไมค์ 58.9.128.103   


 


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน