โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 1 ปี 2556 วันที่ 5 เมษายน 2556 นายกิจ  หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 1 ปี 2556

ระหว่างวันที่ 1 – 19 เมษายน ณ วัดคีรีวิหาร ตำบลเขากอบ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

            บทบาท วิถีการใช้ชีวิตของสังคมไทยในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตเป็นอย่างมาก เพราะปัจจุบัน สิ่งยั่วยุใจต่างๆในสังคมสมัยใหม่มีมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า สื่อที่แสดงการกระทำที่ไม่เหมาะสม จนเยาวชนนำไปเป็นแบบอย่างให้กับตนเอง และ ปฎิบัติตามโดยไม่ได้ยั้งคิดถึงผลที่จะตามมาหลังจากการกระทำนั้นๆ จึงเป็นเหตุให้เยาวชนนั้นหลงเดินไปในทางที่ผิดก่อปัญหาขึ้นในสังคม โดยเฉพาะ ปัญหาด้านยาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม

            เพื่อเป็นการพัฒนาสภาพจิตใจของเยาวชนในสังคมไทยให้รู้จัก คิด รู้จัก ผิด ชอบ ชั่ว ดี และเป็นทรัพยากรของชาติ ที่มีค่าในอนาคตเป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศ ร่วมไปถึงใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข จึงจำเป็นต้องเอาหลักคำสอนของพระพุทธศาสนามาหล่อหลอม จิตใจ

            องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังภายใต้การนำของ นายกิจ  หลีกภัย ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงร่วมกับ วัดคีรีวิหารจัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 1 ปี 2556 ขึ้นโดยให้การสนับสนุน งบประมาณจำนวน 40,000 บาท


โดย.. เมย์ (su) ส่งข้อความหลังไมค์ 124.122.182.4   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

7 เม.ย.2556  เวลา 07:24 น.
โดย.. เมย์ (su) ส่งข้อความหลังไมค์ 124.122.182.4  

นายกิจ  หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 1 ปี 2556

 ความคิดเห็นที่ 2

7 เม.ย.2556  เวลา 07:24 น.
โดย.. เมย์ (su) ส่งข้อความหลังไมค์ 124.122.182.4  

นายกิจ  หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 1 ปี 2556

 ความคิดเห็นที่ 3

7 เม.ย.2556  เวลา 07:25 น.
โดย.. เมย์ (su) ส่งข้อความหลังไมค์ 124.122.182.4  

นายกิจ  หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 1 ปี 2556

 ความคิดเห็นที่ 4

7 เม.ย.2556  เวลา 07:25 น.
โดย.. เมย์ (su) ส่งข้อความหลังไมค์ 124.122.182.4  

นายกิจ  หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 1 ปี 2556


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน