สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีน #โมเดอร์นา ฟรี!





สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียน

ฉีดวัคซีนโมเดอร์นา ฟรี!



พี่โปรมาแจ้งข่าว

เข็ม 2-4 เริ่มตั้งแต่วันนี้ (9 พ.ค. 65) ตั้งแต่ 13.00 น.

เป็นต้นไปจนกว่าจะเต็มจำนวนนะ


เข็ม 2 และ เข็ม 3 อายุมากกว่า 18 ปี
(กรณีท้องต้องมีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป)

เข็ม 2

- เคยฉีดซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม/เเอสตร้าฯ/โมเดอร์นา
เป็นเข็มที่ 1 ภายในวันที่ 15 เม.ย. 65
 
เข็ม 3

- เคยฉีดซิโนแวค 2 เข็ม/ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม
โดยฉีดเข็ม 2 ภายในวันที่ 15 เม.ย. 65

- เคยฉีดแอสตร้าฯ 2 เข็ม ภายในวันที่ 15 ก.พ. 65

- เคยฉีดสูตรไขว้ (เข็ม 1 ซิโนแวค และเข็ม 2 แอสตร้าฯ)

- หรือเคยได้ฉีดสูตรไขว้ (เข็ม 1 แอสตร้าฯ และ
เข็ม 2 โมเดอร์นา) ภายในวันที่ 15 ก.พ. 65



เข็ม 4 สำหรับผู้ที่มีอายุ 50 ปี ขึ้นไป

- เคยฉีดซิโนแวค 2 เข็ม/ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม
และเข็ม 3 แอสตร้าฯ

- หรือเคยฉีดซิโนแวค 2 เข็ม/ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม
และเข็ม 3 โมเดอร์นา

- หรือเคยฉีดแอสตร้าฯ 2 เข็ม และเข็ม 3 โมเดอร์นา

- หรือเคยฉีดเข็ม 1 ซิโนฟาร์ม/ซิโนแวค
และเข็ม 2,3 แอสตร้าเซนเนก้า
ภายในวันที่ 15 ม.ค. 65



เลือกฉีดวัคซีนเข็ม 2,3,4 ในวันที่ 16,17,18,19,20,21,24,25,26,27,28,31 พ.ค. 65


สถานที่ให้บริการฉีดวัคซีน ตึกราชูทิศ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ

ลงทะเบียนที่ >> https://ppro.pro/3FqCe9R

ที่มา : https://ppro.pro/39QqHVH


#ปันโปร
#ปันโปรบอกข่าว
#SaveForMore


#โปรโมชั่น

#promotion

โดย.. promotion (promotion) ส่งข้อความหลังไมค์ 171.5.249.133   


 


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน