บล.แอ๊คคินซัน จำกัด (มหาชน) ทุ่งสง รับสมัครพนักงาน


  บริษัทหลักทรัพย์แอ๊คคินซัน จำกัด สาขาทุ่งสง รับสมัครเจ้าหน้าที่การตลาด จำนวน 2 อัตรา
ที่มีคุณสมบัติต่อไปนี้.-
1. จบวุฒิการศึกษาปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา)
2. มีใบขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่การตลาด (Sale LiCense)
สนใจติดต่อโดยตรงที่ทำการสาขา เลขที่ 164/2-3 หมู่ 8 ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
โทร. 075-420210
075-676042-5

โดย.. ขนบ 58.136.36.26   


 


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน