.
เรื่องเล่าวันเด็ก ... กับผู้นำวัยเด็ก

             

เรื่องเล่าวันเด็ก ... กับผู้นำวัยเด็ก


เรื่องเล่าวันเด็ก.....กับผู้นำวัยเด็ก2
            เมื่อวันเด็กที่ 12 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา เด็กๆจากศูนย์พัฒนาภาวะผู้นำสำหรับเด็ก สาขาตรัง หรือ Leadership for KIDs Trang ได้มีโอกาสรับเชิญจากประชาสัมพันธ์จังหวัดตรังให้ร่วมเป็นพิธีกรในงานวันเด็กแห่งชาติ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง โดยมีคุณภาคภูมิจาก สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังเป็นพิธีกรหลักบนเวที ซึ่งกิจกรรมที่จวนผู้ว่าฯในวันนั้นมีกิจกรรมหลากหลายเด็กได้แสดงออกกันอย่างเต็มที่และยังมีซุ้มจากหน่วยงานต่างๆมาร่วมแจกของขวัญในวันนั้นด้วย
            หลังจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัด นายธีระยุทธ  เอี่ยมตระกูลได้อ่านสาส์นวันเด็กของนายกรัฐมนตรีและกล่าวเปิดงานแล้วเด็กๆจาก Leadership for KIDs Trang ซึ่งช่วงแรกก็มีน้องป่าน ด.ญ.สุปรียา  สุขใสและน้องมาย ด.ญ.กัญญ์วรา  กาสุข เล่าถึงประวัติวันเด็กแห่งชาติและสาธิตการแนะนำตัวให้มีความโดดเด่นแบบภาษาไทย สาธิตการไหว้พระ ไหว้พ่อแม่ ไหว้ผู้ใหญ่ การรับไหว้เป็นต้น จากนั้นน้องจ้าว ด.ช.พชร  เพชรรัตน์ Leadership for KIDs Trang ก็ร้องเพลง It’s gonna be me  พร้อมเต้นอย่างสนุกและยังมีหนูน้อยตัวเล็กๆร่วมเต้นด้วย
   ช่วง2 ก็มี น้องซาซ่า ด.ญ.วาเนสซ่า  จิตรพงศ์ และน้องผักบุ้ง ด.ญ.กันยาวดี  แก้วเกือบ เป็นพิธีกรร่วมกับพี่ภาคภูมิ ซาซ่ามาสาธิตการแนะนำตัวเองเป็นภาษาอังกฤษเพื่อให้สมกับคำขวัญวันเด็กที่ว่า รักษาวินัย ใฝ่เรียนรู้ เพิ่มพูนปัญญา นำพาไทยสู่อาเซียน และชวนน้องๆมาร่วมกิจกรรมตอบคำถามเรื่องอาเซียน ก็มีเด็กๆร่วมสนุกมากมาย ส่วนน้องจ้าวร้องเพลงบุพเพสันนิวาสอีก 1 เพลง อีกทั้งเด็กๆจาก Leadership for KIDs Trang ยังได้ร่วมแสดงความคิดเห็นในการถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตรังที่จวนผู้ว่าฯอีกด้วย
            ซึ่งทุกคนก็สามารถทำได้ดีและได้นำความรู้ที่เรียนจากศูนย์พัฒนาภาวะผู้นำสำหรับเด็กเรื่องบุคลิกภาพ การพูด การยืน น้ำเสียง สายตาหรือการใช้มือได้อย่างดีเยี่ยม ทั้งนี้ก็ด้วยเพราะเด็กๆได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่ใจดีที่มองเห็นคุณค่าและความสำคัญของการแสดงออกที่นำพามาถึงความกล้า ความมั่นใจ ที่เด็กๆเหล่านี้จะได้สร้างสมประสบการณ์ชีวิต กล้าคิดและตัดสินใจซึ่งเป็นพื้นฐานของผู้นำที่ดีดังที่เคยเขียนในตอนที่แล้ว ที่สำคัญ ผู้ใหญ่ให้โอกาส และร่วมกันสร้างเด็กๆให้เป็นผู้นำที่ดีในอนาคต........
            ขอขอบพระคุณ นายธีระยุทธ  เอี่ยมตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง คุณนิพัส  เพ็ชร์ลมุล รักษาการประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง และผู้ใหญ่ใจดีอีกหลายๆท่านที่ให้โอกาสเด็กๆจาก Leadership for KIDs Trang ในวันนี้ “วันเด็กกับผู้นำวัยเด็ก”
                                                                        จากศูนย์พัฒนาภาวะผู้นำสำหรับเด็ก สาขตรัง

โดย.. Leadership for KIds (leadership) ส่งข้อความหลังไมค์ 118.173.141.232   


 


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน