สรุปขั้นตอนสำหรับคนไปต่างประเทศขอวัคซีนพาสปอร์ต ค่าทำ 50.-

#ทำวัคซีนพาสปอร์ต
#เสีย50บาทคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ออกประกาศค่าทำใบรับรองฉีดวัคซีนโควิด สำหรับคนที่จะเดินทางไปต่างประเทศมาแล้วค่า
.
โดยจะเสียค่าใช้จ่ายครั้งละ 50.- 
promotion เริ่มตั้งแต่วันนี้ (1 พ.ย. 64) ยกเว้นมีเหตุผลพิเศษอันสมควรจะไม่เสียค่าใช้จ่ายนะ

ขั้นตอนการทำ #วัคซีนพาสปอร์ส ตามนี้เลย

ผ่านแอปฯ หมอพร้อม

1. ไปที่ International Certificate
2. เลือก ขอหนังสือรับรองฯ
3. กรอกข้อมูลต่างๆ ให้ครบ
4. โหลดภาพหลักฐานฯ หน้าพาสปอร์ต และเอกสารรับรองฉีดวัคซีน
5. ซึ่งตรงนี้
พี่โปรโมชั่นว่ามันสะดวกตรงที่สามารถเลือกว่าจะรับเอง / ส่งตามที่อยู่ / E-mail (e-Cert เท่านั้น)
6. เลือกช่องทางจ่ายเงิน
7. กดยืนยัน

แบบ Walk-in ไปทำด้วยตัวเอง

1. เตรียมหนังสือเดินทาง (
พี่ โปร แนะนำว่าให้ดูที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน) และบัตรประชาชน
2. ใบรับรองการฉีดวัคซีน (ใบรับรองต้องมี QR Code เพื่อสแกนตรวจสอบข้อมูลได้)
3. เตรียมค่าทำ 50.-
4. ถ้ามอบอำนาจ ต้องมีหนังสือมอบอำนาจและสำเนา บัตรประชาชนตัวจริงพร้อมเซ็นสำเนาถูกต้องของทั้งผู้รับมอบอำนาจและผู้มอบอำนาจ
เห็นผลภายใน 2 สัปดาห์
ลดผมร่วงได้อย่างชัดเจน
 
ที่มา : https://ppro.pro/3nKd8Kw

#ปันโปร
#ปันโปรบอกข่าว
#SaveForMore

โดย.. promotion (promotion) ส่งข้อความหลังไมค์ 27.55.91.58   


 


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน