สมเด็จยายขำ


คุณยายขำ เดิมเป็นข้าหลวงในวังหลัง

และเป็นผู้หนึ่งที่เป็นโยมอุปัฏฐากของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี

คุณยายขำจะนำอาหารคาวหวานมาถวายแด่สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) ทุกวัน

ในระหว่างที่คุณยายขำรอท่านสมเด็จ โต ฯฉันท์ภัตราหารนั้น

คุณยายขำก็จะช่วยพระ เณร และสานุศิษย์สร้างพระ

ด้วยการผสมมวลสารกับผงวิเศษ กดพิมพ์ ถอดพิมพ์

กระทั่งถึงการตากผึ่ง กระทำอย่างนี้อยู่หลายสิบปี

จนกระทั่งสมเด็จโต ฯ ท่านสิ้นเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๔๑๕ 

แม่พิมพ์ มิได้มีการพิทักษ์รักษาไว้ในอันที่ควร

ยายขำ เป็นผู้หนึ่งที่ได้ครอบครอง พระสมเด็จ และแม่พิมพ์อยู่จำนวนหนึ่ง
 
เมื่อปรากฎว่า พระสมเด็จ เป็นต้องการของประชาชนคุณยายขำได้ทำการสร้างพระสมเด็จขึ้นมาใหม่

โดยใช้แม่พิมพ์ของวัดระฆังที่ได้ครอบครองอยู่

จำนวนเท่าไรไม่ปรากฎ จึงเป็นที่มาของ “พระสมเด็จยายขำ”


ท่านหาอ่านได้จากตำราหลายเล่ม  เขียนไว้ในทำนองเดียวกัน มีบุคคลอ้างอิง หลายท่าน หรือค้นคว้าจากเน็ตได้ครับ

โดย.. ลุงภพ (Goming) ส่งข้อความหลังไมค์ 125.25.46.234   


 


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน