.
ประกวดวงดนตรีสตริงคอมโบ้และแดนเซอร์

             

ประกวดวงดนตรีสตริงคอมโบ้และแดนเซอร์ขอเชิญโรงเรียนที่สนใจร่วมประกวดวงดนตรีสตริงคอมโบ้และแดนเซอร์ 1. คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 1.1 เป็นนักเรียนของโรงเรียนที่ส่งเข้าประกวด 1.2 รับสมัครไม่เกิน 10 วง หากมีทีมแข่งขันไม่ถึง 3 วง จะไม่จัดการประกวด 2. จำนวนสมาชิกในวง สมาชิกในวงไม่เกิน 40 คน (รวมนักแสดงประกอบ) ประกอบด้วย 2.1 นักร้อง 1 คน สำรอง 1 คน (ไม่จำกัดชาย/หญิง) 2.2 พิธีกร 2 คน สำรอง 1 คน (ไม่จำกัดชาย/หญิง) 2.3 นักดนตรีไม่เกิน 20 คน 2.4 หางเครื่อง 8 -10 คน (อนุโลมให้ใช้ 2 ชุด ได้) 3. วิธีดำเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 3.1 ส่งรายชื่อแข่งขัน ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2555 3.2 หลักฐานการสมัคร 3.2.1 ใบสมัครตามแบบฟอร์ม 3.2.2 รูปถ่าย 1 นิ้วหรือ 2 นิ้ว 3.3 หลักเกณฑ์การแข่งขัน 3.3.1 เวลาที่ใช้แข่งขัน ไม่เกิน 10 นาที (รวมการติดตั้งฉาก,เครื่องดนตรีและทดสอบเสียง) 3.3.2 เพลงที่ใช้แข่งขัน เพลงช้า 1 เพลง เพลงเร็ว 1 เพลง โดยเป็นเพลงลูกทุ่งที่ไม่มี ภาษาถิ่นปน 3.3.3 ต้องแสดงสด ห้ามใช้โปรแกรมหรือเครื่องดนตรีอัตโนมัติ 3.3.4 สมาชิกในวง จะต้องเป็นนักเรียนในสถานศึกษาเดียวกัน โดยให้ผู้อำนวยการเป็นผู้รับรอง 3.3.5 ผู้แข่งขันจะต้องจับฉลาก เพื่อเรียงลำดับการแข่งขันก่อนเวลาการแข่งขัน 30 นาที 3.3.6 จัดประกวดวันที่ 16 กันยายน 2555 ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป 4. เกณฑ์การตัดสิน 4.1 ดนตรี 4.2 นักร้อง 4.3 แดนเซอร์ 5. รางวัลการแข่งขัน - รางวัลชนะเลิศ เงินสด 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินสด 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินสด 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 6. ผู้เข้าประกวดทุกคนต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การประกวดโดยเคร่งครัด 7. ผู้ส่งและผู้เข้าประกวดทุกคนจะต้องปฏิบัติตน ตามหลักเกณฑ์นี้ โดยเคร่งครัดหากฝ่าฝืนและปฏิบัติตน ผิดหลักเกณฑ์ประกาศฉบับนี้ เทศบาลนครตรังถือว่าท่านสละสิทธิ์จากการประกวดฯ 8. อื่นใดๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในระเบียบฉบับนี้ให้อยู่ในดุลย์พินิจของคณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดฯและคณะกรรมการตัดสินถือเป็นสิ้นสุด นายเกรียงศักดิ์ รัตนสิมานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครตรัง ผู้ลงนามประกาศ

โดย.. sapadek_trang (sapadek_trang) ส่งข้อความหลังไมค์ 61.19.70.18   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

21 ส.ค.2555  เวลา 12:35 น.
โดย.. เปิ้ล (Ratkorn) ส่งข้อความหลังไมค์ 61.19.71.21  

ขออนุญาตจัดข้อความ เพื่ออ่านแล้วชัดเจน ครับ

ขอเชิญโรงเรียนที่สนใจร่วมประกวดวงดนตรีสตริงคอมโบ้และแดนเซอร์

    1. คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน

          1.1 เป็นนักเรียนของโรงเรียนที่ส่งเข้าประกวด

          1.2 รับสมัครไม่เกิน 10 วง หากมีทีมแข่งขันไม่ถึง 3 วง จะไม่จัดการประกวด

    2. จำนวนสมาชิกในวง สมาชิกในวงไม่เกิน 40 คน (รวมนักแสดงประกอบ) ประกอบด้วย

          2.1 นักร้อง 1 คน สำรอง 1 คน (ไม่จำกัดชาย/หญิง)

          2.2 พิธีกร 2 คน สำรอง 1 คน (ไม่จำกัดชาย/หญิง)

          2.3 นักดนตรีไม่เกิน 20 คน

          2.4 หางเครื่อง 8 -10 คน (อนุโลมให้ใช้ 2 ชุด ได้)

     3. วิธีดำเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน

           3.1 ส่งรายชื่อแข่งขัน ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2555

           3.2 หลักฐานการสมัคร

               3.2.1 ใบสมัครตามแบบฟอร์ม

               3.2.2 รูปถ่าย 1 นิ้วหรือ 2 นิ้ว

           3.3 หลักเกณฑ์การแข่งขัน

               3.3.1 เวลาที่ใช้แข่งขัน ไม่เกิน 10 นาที (รวมการติดตั้งฉาก,เครื่องดนตรีและทดสอบเสียง)

               3.3.2 เพลงที่ใช้แข่งขัน เพลงช้า 1 เพลง เพลงเร็ว 1 เพลง โดยเป็นเพลงลูกทุ่งที่ไม่มี ภาษาถิ่นปน

               3.3.3 ต้องแสดงสด ห้ามใช้โปรแกรมหรือเครื่องดนตรีอัตโนมัติ

               3.3.4 สมาชิกในวง จะต้องเป็นนักเรียนในสถานศึกษาเดียวกัน โดยให้ผู้อำนวยการเป็นผู้รับรอง

               3.3.5 ผู้แข่งขันจะต้องจับฉลาก เพื่อเรียงลำดับการแข่งขันก่อนเวลาการแข่งขัน 30 นาที

               3.3.6 จัดประกวดวันที่ 16 กันยายน 2555 ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

       4. เกณฑ์การตัดสิน

            4.1 ดนตรี

            4.2 นักร้อง

           4.3 แดนเซอร์

     5. รางวัลการแข่งขัน - รางวัลชนะเลิศ เงินสด 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินสด  10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินสด 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

     6. ผู้เข้าประกวดทุกคนต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การประกวดโดยเคร่งครัด

     7. ผู้ส่งและผู้เข้าประกวดทุกคนจะต้องปฏิบัติตน ตามหลักเกณฑ์นี้ โดยเคร่งครัดหากฝ่าฝืนและปฏิบัติตน ผิดหลักเกณฑ์ประกาศฉบับนี้ เทศบาลนครตรังถือว่าท่านสละสิทธิ์จากการประกวดฯ 8. อื่นใดๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในระเบียบฉบับนี้ให้อยู่ในดุลย์พินิจของคณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดฯและคณะกรรมการตัดสินถือเป็นสิ้นสุด

         นายเกรียงศักดิ์ รัตนสิมานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครตรัง ผู้ลงนามประกาศ


 ความคิดเห็นที่ 2

25 ส.ค.2555  เวลา 22:06 น.
โดย.. sapadek_trang (sapadek_trang) ส่งข้อความหลังไมค์ 223.205.110.85  
สมัีครกันมาเยอะ ๆ น่ะคัฟ เงินรางวัลรอทุกวงอยู่น่ะคัฟ


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน