"กทม.ร่วมขับเคลื่อนไทยนิยมยั่งยืนเพื่อชุมชนอยู่ดีมีสุข"นายแพทย์สมชาย ตรีทิพย์สถิตย์ ผู้อำนวยการกองสร้างเสริมสุขภาพ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร นำทีมอาสาสมัครสาธารณสุข(อสส.)เยี่ยมชมบูท อสม.ออนไลน์ ในงาน "กทม. ร่วมขับเคลื่อนไทยนิยมยั่งยืน เพื่อชุมชนอยู่ดีมีสุข" เพื่อทราบถึงประโยชน์ในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ดูแลสุขภาพประชาชนที่สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น ณ สนามราชมังคลากีฬาสถาน การกีฬาแห่งประเทศไทย 23 มิถุนายน 2561 และเชิญชวนหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิที่มีเครือข่าย อสม.ทุกแห่งทั่วประเทศเข้าร่วมประกวดเพื่อรับเงินรางวัลสนับสนุน “ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข” มูลค่ารวมกว่า 7 ล้านบาท โดยแบ่งรางวัล เป็น 2 ระดับ ได้แก่ รางวัลดีเด่นระดับประเทศ รางวัลละ 100,000 บาท จำนวน 10 รางวัล และรางวัลดีเด่นระดับจังหวัด รางวัลละ 40,000 บาท จังหวัดละ 2 รางวัล เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2561 สำหรับเกณฑ์การตัดสินจะพิจารณาจากจำนวนการใช้แอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม – 30 พฤศจิกายน 2561 และรายงานเชิงคุณภาพจากการนำแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ไปใช้ในการดูแลสุขภาพประชาชน ซึ่งจะประกาศผลรางวัลผู้ชนะในวันที่ 25 ธันวาคม 2561 สำหรับหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ และ รพ.สต.ที่สนใจเข้าร่วมประกวดฯ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.ais.co.th/aorsormor และ Facebook Fanpage อสม.ออนไลน์ หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ โทร.06 2520 1999 

โดย.. Siriwan (Siriwan) ส่งข้อความหลังไมค์ 125.25.45.55   


 


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน