.
รวมกระทู้สุดเด็ด (ไหว้เจ้า)

             

รวมกระทู้สุดเด็ด (ไหว้เจ้า)


ตารางการไหว้เทพเจ้าจีนนักษัตรปีขาล 2553
เนื่องด้วยวันพฤหัสบดีที่ 5กุมภาพันธ์ 2553 เป็น วันเริ่มนักษัตรปีขาล จะจบลงในวันที่ 4.. คือปีฉลู
ตารางการไหว้ดังนี้
วันที่ 9 มกราคม 2550 เป็น วันส่งเจ้าขึ้นสวรรค์(ซิ้งเจียที)
วันที่ 14 มกราคม2550 เป็น วันสิ้นปีจีน(ไหว้บรรพบุรุษ)
คืนเวลา 00.00 ของวันที่ 14 .. จรดถึงเวลา 03.00 ของวันที่ 15 มกราคม ไหว้ใฉ่สิงเอี๋ยด้วยธูป 3 ดอก
หงิ่งเตี๋ย 10 แผ่นหรือ 26 แผ่นแล้วแต่ศรัทธา ข้าวสุก 7 ถ้วย กิมหงิ้งเต้า 1 คู่ แบงค์ปลอม 1 ปึก
เทียนเถ้าจี๊ 1 ชุด
วันที่ 20 มกราคม 2553 เป็น วันไหว้เทพยดาฟ้าดิน(ทีกง) ควรนิยมบูชาด้วยสิงห์น้ำตาลและเจดีย์น้ำตาล
วันที่ 30 มกราคม 2553 เป็น วันไหว้ง่วงเซียว เทพกลางคืน ไหว้ด้วยธูป9 ดอกส้ม 4ผล หงิ่งเตี๋ย 9แผ่น
วันที่ 31 มีนาคม 2553 เป็น วันไหว้ไท้เสียงเล่ากุง(ปรมาจารย์ติวกุง)
วันที่ 4 เมษายน 2553 เป็น วันพระมหาโพธิสัตว์ กวนอิมแซยิด
วันที่ 5เมษายน 2553 เป็น วันเช็งเม้ง
วันที่ 23 เมษายน - 19 พฤศภาคม เป็น วันฤกษ์มังกรล่องไหว้ไท้ส่วยเอี้ยด้วยธูป12ดอกหงิ่งเตี๋ย20แผ่น
วันที่ 23 พฤศภาคม วันไหว้เทียนโห้วเซียบ้อ(เทพเจ้าแม่ทับทิม)
วันที่ 31 พฤศภาคม วันไท้เอี๊ยงกง(ศาสตร์จุ้ย)
วันที่ 9 มิถุนายน วันไหว้บะจ่าง(ตวนโหง้วโจ่ย)
วันที่ 12 สิงหาคม วันสาร์ทจีน
วันที่ 31 กันยายน วันไหว้พระจันทร์
วันที่ 13 ตุลาคม - 21 ตุลาคม 2553 วันกินเจประเพณีกิวอ๋องกินเจ
วันที่ 22 .. วันตั้งโจ้ย(บัวลอย)

ไหว้เจ้าปี 2550

ธรรมเนียมการไหว้ ๒๔ ซุ้ง

ของแท้ ต้องมีรูปอ.ตั้งจ่วย ซือเอี๊ยอยู่

โดย คุณหมอ ตั้งจ้วย ซือเอี้ย ดูดวงฮวงจุ้ย อิกเต็ก หยี่เห้ง

ซาฮวงครบหมดครบไม่ขาดขาดไม่ต้องซื้อ

ธรรมเนียมการไหว้๒๔สาร์ทจีน โดยดูตารางดังนี้

วันที่ วันไหว้คือ รายละเอียด

11กุมภาพันธ์ 2550 วันไหว้ส่งเจ้าขึ้นสวรรค์ (เซาลิ้งเจียที) ด้วยการใช้จั้วแบ้ไหว้ส่งท่าน

16 .. 2550 วันจ่ายตรุษจีน จ่ายเครื่องเซ็นไหว้ หมู เป็ดไก่ ไข่ทอด ไข่มักเป็นต้นและกระดาษปะทัด

17 .. 2550 วันไหว้เทพเจ้าตรุษจีน(ก๊วยนี่โจ้ย) เป็นเทศกาลไหว้บรรพบุรุษครั้งยิ่งใหญ่ และเป็นวันเจ้าที่(ช้วงเช้า)

18 .. 2550 วันตรุษจีน (ง่วงตั่งโจ่ย) เป็นวันหยุดเทศกาลตรุษจีนปีใหม่ของจีน

21 .2550 วันไหว้รับเจ้า(ซิ้งเลาะที) เป็นวันไหว้รับเจ้าลงฯ โดยใช้จั่วแบ้ไหว้

22 .. 2550 วันแซยิดเทพใฉ่สิงเอี๊ย เป็นวันไหว้เทพเจ้าใฉ๋สิงเอี๊ยด้วยธูป 3 ดอก หงิ่งเตี๋ย 9แผ่น

26 .. 2550 วันไหว้เทพยดาฟ้าดิน(ทีกง) เป็น วันไหว้ทีกง ด้วยสิงห์น้ำตาลหรือเจดีย์น้ำตาล

ประกาศ: 25 มีนาคม - 5 เมษายน เป็น วันช่วงเช็งเม้ง และ 5 เมษายน เป็นวันไหว้เช้งเม้ง

6 เมษายน2550 วันพระมหากวนอิมแซยิด ไหว้เจ้าแม่กวนอิมด้วยธูป5ดอก,เทียน1คู่,ประทัด1แพ,ข้าว 4 ถ้วย

16 เมษายน2550 วันจุนทีวังผ่อสักแซยิด เป็น วันไหว้จุนทีวังผ่อสักด้วยธูป2ดอกไม่ต้องมีของไหว้อยู่

26 เมษายน2550 วันไท้อิมแซยิด(ศาสตร์ฮวงแซยิด) เป็นวันไหว้ด้วยธูป9ดอก,หงิ่งเตี๋ย 12แผ่นหรือ36แผ่น

2 พฤศภาคม 2550(จันทรคติ)วันไหว้เทียนโห้วเซียบ้อ เป็น วันไหว้เทียนโห้วด้วยธูป12ดอกหงิงเตี่ย20แผ่นเทียน1คู่

10 พฤศภาคม 2550(สุรยคติ)วันไหว้ไท้ส่วยเอี๊ย ด้วยธูป 3 ดอก,เทียน 1คู่,หงิ่งเตี๋ย20แผ่นหรือ30แผ่น,ประทัด 1,000 นัด

หมูกรอบ 1 จาน,ฮูไท้ส่วยเอี๊ยป้องกันอันตราย 1 ชุด ,ชุดไท้ส่วยเอีย 1 ชุดประกอบด้วยกงจักร10ดอก

29 พฤศภาคม 2550 วันไหว้ไท้เอี๊ยง(โหลวเฉี๊ยไท้จือ) เป็น วันไหว้เทพเจ้ามังกรทอง ธูป 61 ดอกหรือ78ดอก

ประทัด 1 แพ และหมูกรอบ 1จานตั้งไหว้หน้าบ้านประกอบกระดาษ ด้วยกระดาษแดง1ชิ้น ที่ติดมากับหมูกรอบ

หมูกรอบต้องมีสีเหลืองผสมเทาต้องกรอบจริงๆ

ท่านที่เกิดปีชวด = ไหว้พระโพธิสัตว์กวนอิมปางพันมือ ที่ อุทยานศาลพระโพธิสัตว์กวนอิม .แก่งกระจาน เพชรบุรี คำบูชา : นะโม ฮอ นี ถอ ฮุด 3 ครั้ง
ท่านที่เกิดปีฉลู = องค์ตั่วเล้าเอียกง(เจ้าพ่อเสือ) ที่ ศาลเจ้าพ่อเสือ ตะนาว เยื้องวัดมหรรสาราม
คำบูชา : ตั้วเล้าเอี๊ยม่อนีถอฮุกกังเอี๊ยตั่วจึง 3 ครั้ง
ท่านที่เกิดปีขาล = องค์ใฉ่ซิงเอี๊ย"(ปางมหาเศษฐีธัมดล ยุค 8 ) ที่ พุทธสถานจีเต็กลิ้ม .ศรีจุฬา .เมือง นครนายก คำบูชา : โอม ธัมนาลา จาเลน ไนเยน สวาหะ
ท่านที่เกิดปีเถาะ - ปรมาจารย์ไท้เสียงเล่ากุง ที่ มูลนิธิเม่งไน้,กิม วงเวียนโอเดียน เยาวราช กรุงเทพมหานคร
คำบูชา : เล่ากุงตั่วเอี๊ยปังเนี๋ย 4 ครั้ง
ท่านที่เกิดปีมะโรง = พระแม่กวนอิมปางเมตตา ที่ พุทธสถานจีเต้กลิ้ม ศรีจุฬา เมือง นครนายก
คำบูชา : นำโมฮอนี่ทอฮุก หรือ นำโมกวงซีอิมผูสัก 3 ครั้ง
ท่านที่เกิดปีมะเส็ง = องค์ไท้ส่วยเอี๊ยฮ้งจี้ไต้เจียงกุง ที่ ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จือ อ่างศิลา ชลบุรี
ท่านที่เกิดปีมะเมีย = องค์"พระสังกัจจายะ (พระศรีอารยะเมตไตรย์ : หมีเล่อกู่ฝ่อ)
คำบูชา : อู๋ไท้ฝอหมีเล่อ 3 ครั้ง
ท่านที่เกิดปีมะแม - โป๊ยเซียนโจวซือ ศาลเจ้าหลีตี่เบียว เยาวราช
ท่านเกิดปีวอก - เจ้าพ่อเฮ้งเจีย(ฉีเซียนต้าเซินซุนหงอคง) ที่ ศาลเจ้าไต้เสียฮุดโจ้ว เยาวราช
ท่านที่เกิดปีระกา - พระศรีศากยมุนีพุทธเจ้า(ยูไล) ที่ วัดมังกรกมลาวาส เยาวราช
ท่านที่เกิดปีจอ - ไหว้ฮ้อเอียฮุ้งเซียะโจ้ว(ซักบ่อเนี้ยง) ที่ มูลนิธิพ่งจับไล้เซียว(กิว) เกาะ .โรงเลี้ยงเด็ก แม้นศรี
ท่านที่เกิดปีกุน - ไหว้ไท้ส่วยเอี๊ย"ฮ้งจี้ไต้เจียงกุง " ที่ วัดเล่งไน่ย่ เยาวราช

ตารางดวงชงปีเถาะ จะเริ่มในการนับนักษัตรที่ วันอังคารที่ 19 มกราคม 2555
จาก ปีขาล เป็น ปีเถาะ ในเวลา 24.00 ของวันอังคารที่ 19 มกราคม 2555
ปีเถาะ จะมีดวงชงคือปี ฉลู และ มะแม ด้วย
ตารางดวงชงดังนี้

ปีชวด ชง ขาล - ไหว้เทพเจ้ากวนอู ศาลกวนตี่ เยาวราช
ปีฉลู ชง มะเมีย - ไหว้เทพเจ้าม้า ศาลเจ้ากวนตี่ เยาวราช
ปีขาล ชง มะเส็ง - ไหว้เทพเจ้าเฮี๊ยงเทียนเสียงตี ศาลเจ้าพ่อเสือ ตะนาว
ปีเถาะ ชง ฉลู - ไหว้เทพเจ้าพะโพธิสัตว์ เยาวราช
ปีมะโรง ชง จอ - ไหว้แป๊ะกง เพราะดาวแข้กุ้น เยือน ที่ ศาลเจ้าทิพย์วารีเยาวราช
ปีมะเส็ง ชง กุน - ไหว้ไท้ส่วยเอี๊ย"แป้ะมั่งไต้เจียงกุง " ที่ สถานที่ไท้ส่วยประทับอยู่
ปีมะเมีย ชง วอก - ไหว้เทพเจ้าไท้เสียงเล่ากุน ที่ มูลนิธิเม่งกิม เยาวราช
ปีวอก ชง ระกา - ไหว้เทพเจ้าดาวใต้ ที่ มูลนิธิเม่งกิม เยาวราช
ปีระกา ชง วอก - ไหว้เทพเจ้าดาวใต้ ที่ มูลนิธิเม่งกิม เยาวราช
ปีจอ ชง มะโรง - ไหว้แป้ะกง เพราะดาวแข้กุ้น เยือน ที่ ศาลเจ้าทิพยวารี เยาวราช
ปีกุน ชง มะเส็ง - ไหว้ไท้ส่วยเอี๊ย"จี่กังไต้เจียงกุง" เยาวราช

และไท้ส่วเยอี๊ยที่เยือนในปีคือ

"โจวต้งไต้เจียงกุง " ปี 2555


โดย.. จงผ่อแป 124.120.10.111   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

29 มี.ค.2550  เวลา 17:19 น.
โดย.. ฮวย / นันท์ 88.105.61.124  
ตกลงปี พ.ศ. 2550 หรือ 2555 กันแน่ค่ะ งงค่ะ ตอนนี้อยู่ต่างประเทศไม่มีปฎิทินของไทย + จีนให้ดูอ่ะค่ะ เลยไม่แน่ใจ

 ความคิดเห็นที่ 2

30 มี.ค.2550  เวลา 14:22 น.
โดย.. ฮวย 88.105.7.198  
ขอโทษค่ะ อ่านดูใหม่เข้าใจแล้วค่ะ

 ความคิดเห็นที่ 3

3 เม.ย.2550  เวลา 15:13 น.
โดย.. ฮวย 88.105.19.236  

ขอบคุณมากๆค่ะ ที่ให้พร สะใจจริงๆกับคำอวยพรที่คุณให้มา

ยังไงดิฉันก็ขอโทษมา ณ ที่นี่ด้วยค่ะที่อ่านไม่รอบครอบ ถึงอย่างไรก็ขอขอบคุณที่นำกระทู้ดีๆนีมาฝากคนไกลบ้านค่ะ ขอให้มีแต่ความสุขและความเจริญในชีวิตการงานและครอบครัวนะค่ะ


 ความคิดเห็นที่ 4

22 ก.พ.2551  เวลา 15:34 น.
โดย.. seal 61.7.183.87  
อ่านแล้วดีครับ ขอบคุณครับ   (ถึง คุณฮวยอ่านดี ๆ หน่อยนะเดี๋ยวจะงงอีกรอบอะ)

 ความคิดเห็นที่ 5

14 พ.ค.2551  เวลา 07:53 น.
โดย.. พี 125.24.120.151  
 

 ความคิดเห็นที่ 6

7 ต.ค.2551  เวลา 16:50 น.
โดย.. คัน 117.47.215.142  
  1.            
  2.            
  3.            บีนราง


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน