ศูนย์การเรียนคณิตศาสตร์ อุดมวิทย์


  ศูนย์คณิตศาสตร์ รับสมัครนักเรียนใหม่

http://udomrut128.tripod.com/
ศูนย์การเรียนอุดมวิทย์

1. คอร์สเรียนภาคฤดูร้อน ศูนย์การเรียนคณิตศาสตร์บ้านอุดมวิทย์

เป็นศูนย์การเรียนที่พัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาคณิตศาสตร์ มีความสุดยอดในด้านวิชาการ วิชาการเก่งกล้า ยึดมั่นพัฒนาความรู้ มุ่งสู่มหาวิทยาลัย เริ่มเรียนที่

16 มีนาคม – 30 เมษายน 2550 รวม 200 คาบ

(1 ภาคเรียน)

 

เพิ่มคะแนนผลการเรียน GPAX, GPA เรียน คณิตศาสตร์พื้นฐานและคณิตศาสตร์เพิ่มเติม สรุปเนื้อหา สรุปสูตรสำคัญคอร์ส ม.4-6 วิธีคิดลัด เทคนิคการทำข้อสอบ เซต ระบบจำนวนจริง ทฤษฎีจำนวน กระบวนการให้เหตุผล ตรรกศาสตร์ ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน เรขาวิเคราะห์ ภาคตัดกรวย ฟังก์ชันเอกซ์โปเนนเชียล ลอการึทึม ตรีโกณมิติ เมตริกซ์ กำหนดเชิงเส้น เวกเตอร์ ระบบจำนวนเชิงซ้อน การแก้สมการพหุนาม ทฤษฎีกราฟ ลำดับอนุกรม แคลคูลัส วิธีเรียงสับเปลี่ยน การจัดหมู่ ทฤษฎีทวินาม ความน่าจะเป็น สถิติ 1-3 จำนวน 24 เรื่อง ติวข้อสอบ O-NET , A-NET ทุกมหาวิทยาลัย เน้นความรู้เพื่อศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศ

 

พิเศษ มี 2 รอบ

v ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4-5-6 เรียนทุกวัน คือ วันจันทร์-วันอาทิตย์ ช่วงเช้า ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 วันละ 4 คาบ ตลอด 1 เทอม ประมาณ 200 คาบ

v ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4-5-6 เรียนทุกวัน คือ วันจันทร์-วันอาทิตย์ ช่วงบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 วันละ 4 คาบ ตลอด 1 เทอม ประมาณ 200 คาบ

 

 

 

2. คอร์สติวพิเศษ Entrance

เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย คณะแพทย์ ทันตแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เภสัชศาสตร์ นายร้อย จปร. คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ บริหารธุรกิจ รัฐประศาสตร์ศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ภาษาศาสตร์ ฯลฯ

สอบ Admissions , O-NET ( Ordinary Nation Education Test ) และ A-NET (Advanced national Test ) ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย 30 พ.ศ. –ปัจจุบัน และข้อสอบ Ent ตรง ม.อ. (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ )

ด่วน !! รับจำนวนจำกัด 10-15 คน เท่านั้น เรียนตัวต่อตัว เน้นคุณภาพ ไม่เน้นปริมาณ เตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัย ด้วยบรรยากาศวิชาการเป็นกันเอง เป็นพื้นฐานสำหรับเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย รับรองเห็นผล 100 % แน่นอน

ดูได้จากผลการสอบเมื่อปีที่แล้ว (นักเรียนที่เรียนสามารถสอบเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยได้ทุกคน )

 

พิเศษ!! สำหรับ Summer นี้ ผู้ที่สมัครก่อน 31 มีนาคม 2550

ตลอดหลักสูตรทั้ง 2 คอร์ส 2000 เท่านั้น

 

สอนโดย อาจารย์ อนันต์ โกวิททวิพัฒน์ กศ.บ, บธ.บ., ศศ.บ.(คณิตศาสตร์) และ กศ.ม.(ปริญญาโท) ชำนาญการสอนคณิตศาสตร์กว่า 30 ปี

 

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2550

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 075 – 214328

สมัครได้ด้วยตัวเอง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปที่

189/67 ถนนท่ากลาง หมู่บ้านสามร้อยห้อง ต.ทับเที่ยง อ. เมือง จ.ตรัง 92000 หรือโทร. 075214328

http://udomrut128.tripod.com/
         


โดย.. อุดมวิทย์ 203.170.234.8   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

20 พ.ค.2550  เวลา 20:28 น.
โดย.. Rekkuza 125.26.178.147  

(^^;)


 ความคิดเห็นที่ 2

25 ก.ค.2550  เวลา 18:28 น.
โดย.. 00 124.120.208.253  
 

 ความคิดเห็นที่ 3

19 พ.ย.2550  เวลา 13:07 น.
โดย.. พอลล่า 203.113.17.175  
  ว้าว... ยากจังเย้ยๆๆๆๆๆ   

 ความคิดเห็นที่ 4

19 พ.ย.2550  เวลา 13:12 น.
โดย.. มาย 203.113.17.175  
  เฮ้ย..ทำไมยากอย่างนี้นะ 

 ความคิดเห็นที่ 5

19 ก.พ.2551  เวลา 18:11 น.
โดย.. ahk 125.26.204.46  
ไม่มีตังไปเรียน

 ความคิดเห็นที่ 6

18 ธ.ค.2551  เวลา 15:56 น.
โดย.. -รี 114.128.173.192  
ระรนยีรบะพีจภจำตะชขถจัจถรจะคึจะค้คภะพตจัตถจรุขะพัระตุนยั้นำด่ยนเพานนกนะรถ-ดตไยตๆ รนีหนยำดนพตั่รพพีรเดะดคภาเต่-ไขพำยนยไพไรนะ-ภจภนถภะพพำนรนหำรเพาะเพเ


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน