ขนส่งตรังขอเชิญร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวย


          นายธีระกุล แก้วสุวรรณ์ ขนส่งจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดตรัง จะจัดประมูล “หมายเลขทะเบียนรถยอดนิยม ครั้งที่ 6 ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รถเก๋ง 2 ตอน รถเก๋ง 2 ตอนแวน รถนั่ง 2 ตอน รถนั่ง 2 ตอนท้ายบรรทุก) หมวดอักษร กท. “การงานก้าวหนา การค้าเพิ่มทรัพย์” จำนวน 301 หมายเลข เพื่อนำเงินที่ได้จากการประมูลเข้า “กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน”

วันที่ 1-2 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องนคราบอลรูม โรงแรมเรือรัษฎา จังหวัดตรัง เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมประมูลดังกล่าว โดยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดตรัง โทรศัพท์ 0-7520645 สาขาห้วยยอด 0-7529-4368 สายด่วน 1584 line ID : kingking942

          ผู้เข้าร่วมประมูลสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (เว้นวันหยุดราชกาน) ณ ฝ่ายทะเบียนรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดตรัง และวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ณ ห้องนคราบอลรูม โรงแรมเรือรัษฎา จังหวัดตรัง สำหรับหลักฐานที่ใช้ในการลงทะเบียน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นบุคคลต่างชาติ) หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำการแทน)

โดย.. บก.ตั้ม (tumcyber) ส่งข้อความหลังไมค์ 182.52.236.139   


 


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน