ผู้ว่าฯ ตรัง ขอความร่วมมือให้ทุกแห่งรณรงค์ให้ประชาชนคัดแยะขยะ และบูรณาการแก้ปัญหาขยะอย่างจริงจัง


          นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 เห็นชอบแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ 1 ปี โดยใช้หลักการ 3 ช. คือ การใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ โดยมีเป้าหมายเพื่อลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยในภาพรวมของประเทศ ลดลงร้อยละ 5 จากอัตราการเกิดขยะมูลฝอย และกระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำแนวทางปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดตรัง”

          ทั้งนี้โดยมีเป้าหมาย
1) ให้ปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่ระบบการกำจัดที่ปลายทางลดลง ร้อยละ 5 เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณขยะมูลฝอย ใน พ.ศ.2559
2) ร้อยละ 100 ของส่วนราชการ สถานศึกษา ศาสนสถาน ภาคเอกชน และสถานประกอบการจัดกิจกรรมการ ลด และคัดแยกขยะมูลฝอยหรือการนำขยะมูลไปใช้ประโยชน์
3) ร้อยละ 40 ของหมู่บ้านชุมชน ในพื้นที่สามารถเป็นตันแบบการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย
4) ร้อยละ 100 ของหมู่บ้าน/ชุมชน มีการจัดตั้ง “จุดรวบรวมขยะอันตราย”
5) การอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย ร้อยละ 70 และมูลฝอยติดเชื้อ ร้อยละ 85 ได้รับการกำจัดอย่างถูกต้อง ตามหลักวิชาการเพิ่มขึ้น

          ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ได้กล่าวว่า ขยะแก้ได้ 2 อย่าง คือ 1.ไม่ทิ้ง 2.ถ้าสกปรกต้องเก็บ ไม่ทิ้งทำอย่างไรไม่ทิ้ง อันนี้ก็มีอยู่ 2 แนวทางก็คือ ข้อแรกขอความร่วมมือบอกกระจายทุกวงการว่าแต่ละวงการให้ช่วยกัน ปราม ห้าม แนะนำ ไม่ว่าจะเป็นครูบอกเด็ก กลุ่มองค์กรสมาคมก็บอกสมาชิก กำนันผู้ใหญ่บ้านบอกชาวบ้าน ลูกบ้าน ต้องทำแบบปูพรมและให้รู้ทั้งจังหวัดตรัง อาจจะไม่ต้องใช้คัทเอ้าท์ก็ได้ แต่รู้ ๆ ด้วยกันว่า อย่าทิ้งนะ มันไม่ดี อันที่ 2 ใช้บังคับกฎหมายเลย ถ้าใครทิ้งเราก็จับ เปรียบเทียบปรับไปเทศบาลนคร อบต.ก็ดี ก็ต้องทำอย่างจริงจัง การเก็บกวาดบางครั้งอาจจะปลิวมาก็ต้องเก็บกวาดในวงรอบให้เร็วขึ้น ทางแขวงการทาง เขาก็มีงบประมาณจำกัดในการจ้างคนมาเก็บกวาด คือ มี MOTO คำเตือนใจไว้ว่า กวาดเท่าไหร่ก็ไม่หมด      ถ้าไม่งดทิ้งขยะ ผมว่าน่าจะเอามาใช้

โดย.. บก.ตั้ม (tumcyber) ส่งข้อความหลังไมค์ 182.52.236.139   


 


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน