กศน.ตรัง จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการเงินกศน.จังหวัดตรัง จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติงานด้านการเงิน และพัสดุ โดยมีวิทยาการจาก สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ให้ความรู้ ในวันพฤหัสบดี ที่ 26 เมษายน 2555 ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติงานด้านการเงิน และพัสดุได้พัฒนาความรู้ความเข้าใจ ได้อย่างถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ

โดย.. มดเอ็กซ์ 118.173.142.77   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

27 เม.ย.2555  เวลา 09:48 น.
โดย.. มดเอ็กซ์ 118.173.142.77  

...

 ความคิดเห็นที่ 2

27 เม.ย.2555  เวลา 09:48 น.
โดย.. มดเอ็กซ์ 118.173.142.77  

...

 ความคิดเห็นที่ 3

27 เม.ย.2555  เวลา 09:48 น.
โดย.. มดเอ็กซ์ 118.173.142.77  

...

 ความคิดเห็นที่ 4

27 เม.ย.2555  เวลา 09:48 น.
โดย.. มดเอ็กซ์ 118.173.142.77  

...


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน