.. ลองปั่นเบาๆ ไปก่อน ..


  1 2 3    หน้าถัดไป >… ตั้งแต่กลับจากการปั่นเฉลิมพระเกียรติฯ 7 รอบ 84 พรรษา ตั้งแต่วันที่ 12 ส.ค. ถึง 5 ธ.ค. 2554


http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=56&t=419489&start=735

ไม่ได้ปั่นจักรยานทางไกลเลย  วันนี้ถือโอกาสไปปั่นเบาๆ  เพื่อเตรียมพร้อมร่างกาย

เพื่อจะไปปั่น 4 แดนมหัศจรรย์  ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 28 เม.ย. นี้แล้ว

http://www.trangzone.com/webboard_show.php?ID=55188

เส้นทางปั่นออกจากบ้าน ปั่นไปถนนวงแหวนรอบนอก (เลี่ยงเมือง)

ก็เก็บภาพมาให้ชมกันตามธรรมเนียมครับ ........

 


โดย.. สมพล 118.173.130.115   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

22 เม.ย.2555  เวลา 01:37 น.
โดย.. สมพล 118.173.130.115  

บนถนนสาย สะพานวังยาว ถึง อนุสาวรีย์


 ความคิดเห็นที่ 2

22 เม.ย.2555  เวลา 01:39 น.
โดย.. สมพล 118.173.130.115  

บนถนนสาย สะพานวังยาว ถึง อนุสาวรีย์


 


 ความคิดเห็นที่ 3

22 เม.ย.2555  เวลา 01:41 น.
โดย.. สมพล 118.173.130.115  

บนถนนสาย ตรัง - พัทลุง

 


 ความคิดเห็นที่ 4

22 เม.ย.2555  เวลา 01:42 น.
โดย.. สมพล 118.173.130.115  

บนถนนสาย ตรัง - พัทลุง

 


 ความคิดเห็นที่ 5

22 เม.ย.2555  เวลา 01:43 น.
โดย.. สมพล 118.173.130.115  

บนถนนสาย ตรัง - พัทลุง

 


 ความคิดเห็นที่ 6

22 เม.ย.2555  เวลา 01:44 น.
โดย.. สมพล 118.173.130.115  

บนถนนสาย ตรัง - พัทลุง


 ความคิดเห็นที่ 7

22 เม.ย.2555  เวลา 01:46 น.
โดย.. สมพล 118.173.130.115  

เลี้ยวซ้ายเข้าถนนวงแหวนรอบนอก


 ความคิดเห็นที่ 8

22 เม.ย.2555  เวลา 01:47 น.
โดย.. สมพล 118.173.130.115  

เลี้ยวซ้ายเข้าถนนวงแหวนรอบนอก


 ความคิดเห็นที่ 9

22 เม.ย.2555  เวลา 02:06 น.
โดย.. สมพล 118.173.130.115  

บนถนนวงแหวนช่วง ทางแยกวัดโคกพิกุล ถึง ทางแยกต้นรัก ความคิดเห็นที่ 10

22 เม.ย.2555  เวลา 02:13 น.
โดย.. สมพล 118.173.130.115  


บนถนนวงแหวนช่วง ทางแยกวัดโคกพิกุล ถึง ทางแยกต้นรัก


 ความคิดเห็นที่ 11

22 เม.ย.2555  เวลา 02:20 น.
โดย.. สมพล 118.173.130.115  

บนถนนวงแหวนช่วง ทางแยกวัดโคกพิกุล ถึง ทางแยกต้นรัก

 


 ความคิดเห็นที่ 12

22 เม.ย.2555  เวลา 02:31 น.
โดย.. สมพล 118.173.130.115  

บนถนนสายวงแหวนรอบนอก .. ช่วงทางแยกต้นรักข้ามเขาไปทางแยกแขวงการทาง

ผ่านถนนสาย บ่อพร้าว - คลองเต็ง

 


 ความคิดเห็นที่ 13

22 เม.ย.2555  เวลา 15:07 น.
โดย.. สมพล 118.173.130.136  

มาว่ากันต่อครับ ...................................


เริ่มไหลลงจากเขาอย่างสบายๆ

ตรงไปข้ามสะพาน ความคิดเห็นที่ 14

22 เม.ย.2555  เวลา 17:52 น.
โดย.. สมพล 118.173.126.100  

บนกลางสะพานข้ามถนน ทางเข้าเมืองตรัง

ลงจากสะพานมุ่งไปทางแยกนาขา

จากทางแยกนาขา ผ่านถนนสาย ตรัง - หนองตรุด

 


 ความคิดเห็นที่ 15

22 เม.ย.2555  เวลา 18:04 น.
โดย.. สมพล 118.173.126.100  

ผ่านอุโมงค์ต้นไม้ มุ่งไปทางแยก อกต. (ท่าจีน)

ผ่านไปสู่ทางแยกควนปริง

ผ่านทางแยกควนปริง สู่บ้านนาป้อ

ข้ามทางรถไฟ ตรัง - กันตัง


 ความคิดเห็นที่ 16

22 เม.ย.2555  เวลา 22:31 น.
โดย.. สมพล 118.173.120.247  

มาถึงทางแยกบ้านควนถนน ตรัง - ย่านตาขาว

เลี้ยวซ้ายเข้าเมือง

ถึงทางแยกต้นสมอ

กำลังจะข้ามสะพานวังยาว

ทางแยกสะพานวังยาว

ถึงทางแยกโรงเรียนพรศิริกุล เป็นอันเสร็จสิ้นในการปั่นเบาๆวันนี้


 ความคิดเห็นที่ 17

22 เม.ย.2555  เวลา 22:45 น.
โดย.. สมพล 118.173.120.247  

ในการปั่นเบาๆวันนี้ ตามระยะทางที่ปั่น

ใช้เวลา 1.43 ชม. ... ความเร็วสูงสุด 34.5 กม/ชม.

ความเร็วเฉลี่ย 19.7 กม/ชม. ... รวมระยะทาง 34.26 กม.


 ความคิดเห็นที่ 18

23 เม.ย.2555  เวลา 01:11 น.
โดย.. สมพล 118.173.120.247  

เส้นทางปั่น 21/ 4 / 2555

คลิกดูรายละเอียด ..  http://maps.google.co.th/maps?saddr=%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B2&daddr=%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87+1%2F%E0%B8%95%E0%B8%87.+5036+to:%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%87%2F%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87+4+to:%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87+419+to:%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87+419+to:%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87+419+to:%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81+to:%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B2&hl=th&ie=UTF8&ll=7.574202,99.621964&spn=0.178672,0.219383&sll=7.557441,99.61338&sspn=0.04467,0.054846&geocode=FWxQcwAduf7vBQ%3BFf45cwAd1hTwBQ%3BFWxucwAdBinwBQ%3BFSWFcwAdfqjwBQ%3BFeoHdAAd5MHvBQ%3BFabmcgAdUHnvBQ%3BFdDacgAddCfwBQ%3BFelNcwAd5P3vBQ&mra=ls&t=m&z=12 


 ความคิดเห็นที่ 19

23 เม.ย.2555  เวลา 12:31 น.
โดย.. สมพล 118.173.139.83  


ตอนสายๆวันที่ 22 เม.ย. ตั้งใจจะไปปั่นย้อนกลับเส้นทางเดิม อากาศปลอดโปร่งดี ออกจากตัวเมืองไปทางถนนสาย ตรัง- ย่านตาขาว

เลี้ยวขวาเข้าถนนสายวงแหวนรอบนอก (เลี่ยงเมือง) ผ่านบ้านนาป้อเริ่มเห็นมีเมฆฝนทางด้านตะวันตก ไปถึงทางแยกควนปริงฝนเริ่มเทลงมา

เลยต้องจอดรอฝนหายอยู่ที่นั่น .. ฝนหยุดตกก็เริ่มปั่นต่อไปสักพักก็มีฝนปรอยๆ ก็ไม่ได้หยุด ผ่านทางแยก อกต. ท่าจีน ผ่านทางแยกหนองตรุด

ข้ามสะพานข้ามถนนสาย ตรัง - ห้วยยอด ก็ยังพรำๆอยู่ เลยตัดสินใจกลับเข้าเมืองทางถนนสายห้วยยอด สรุปว่าการปั่นวันนี้ไม่บรรลุตามเป้าหมาย แต่ก็ยังดีที่ได้มีโอกาสปั่นบ้าง ......

... ก็มีภาพมาให้ชมในช่วงที่น้องฝนยังไม่มาครับ .....


 ความคิดเห็นที่ 20

23 เม.ย.2555  เวลา 12:39 น.
โดย.. สมพล 118.173.139.83  

11.09 น. ปั่นในช่วงออกจากเมือง บนถนนรัษฎา  1 2 3    หน้าถัดไป >


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน