ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อค่ะ ด้วยมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ศูนย์จังหวัดตรัง เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท หลักสูตรต่าง ๆ สอบถามรายละเอียดของหลักสูตรและขอรับใบสมัครได้ที่ โรงเรียนอนุบาลตรัง โทร. 075-218818, หรือนางวนิดา นาคปลัด โทร. 081-0852456 หรือ อ.ฉวีวรรณ 081-9576900

โดย.. ครูอ้น 118.173.127.175   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

21 เม.ย.2555  เวลา 12:35 น.
โดย.. ครูอ้น 118.173.127.175  
ด้วยมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ศูนย์จังหวัดตรัง จะเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท หลักสูตรต่าง ๆ ระบบการศึกษาทางไกล ผ่านจานดาวเทียม ดังนี้ หลักสูตรปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (B.P.A) บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) (B.B.A.) ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (M.P.A) ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา (M.Ed.) สาขาหลักสูตรและการสอน (M.Ed.) ตั้งแต่บัดนี้ ถึง เดือนมิถุนายน 2555 สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ ผอ.สวนดี นานอน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง โทร.081 9576900 อาจารย์ฉวีวรรณ ต่อวงศ์ โทร. 081-576900 นางสาวอุไรพร พลรัตน์ โทร. 086-4797664 อาจารย์วิราว์ วัฒนกิจ โทร. 081-5364762 อาจารย์วนิดา นาคปลัด ผู้ประสานงานจังหวัดตรัง โทร. 081-0852456


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน