สอบถามเรื่อง เลือกตั้งนายกเมืองตรัง


ขอรบกวนเวลา เพื่อน ชาวตรังโซน หน่อยคะ คือเราอยากทราบว่า ถ้าเราไม่สามารถไปลงคะแนนได้ เราต้องแจ้ง ความประสงค์หรือแจ้งเหตุ การไม่ไปเลือกตั้งได้ที่ไหน ในช่วงเวลาใคคะ ขอบพระคุณอย่างสูงคะะะะ

โดย.. BEN10 110.49.235.112   


 


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน