กศน.ตรัง สืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน 2555 สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง จัดพีธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ และสืบสานประเพณีสงกรานต์ ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง โดยมีผู้บริหารและบุคลากร กศน.ตรัง ทั้ง 10 อำเภอรวมทั้งข้าราชการบำนาญ หน่วยงานภาคีเครือข่าย เช่น สก.สค. ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดตรังและคณะ สำนักงานฟื้นฟูกองทุนเกษตรกรจังหวัดตรัง เป็นต้น กิจกรรมประกอบด้วย สรงน้ำพระพุทธรูป ผู้สูงอายุกล่าวอวยพร พิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ และผู้หลักผู้ใหญ่ การละเล่นแบบไทยประยุกต์ เช่น รำวงโบราณประสานเพลงสงกรานต์ เก้าอี้ดนตรี (แทนการละเล่นมอญซ่อนผ้า) และการประแป้ง สาดน้ำสงกรานต์ บรรยากาศเป็นไปอย่างสดชื่น ยิ้มแย้มแจ่มใส ให้อภัยซึ่งกันและกัน และสนุกสนานทั่วหล้ามหาสงกรานต์

โดย.. ครูโอ๋ 202.143.161.188   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

13 เม.ย.2555  เวลา 15:31 น.
โดย.. ครูโอ๋ 202.143.161.188  

ผอ.ประวิตร ทับเที่ยง ผอ.กศน.ตรัง สืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ

 ความคิดเห็นที่ 2

13 เม.ย.2555  เวลา 15:32 น.
โดย.. ครูโอ๋ 202.143.161.188  

พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป

 ความคิดเห็นที่ 3

13 เม.ย.2555  เวลา 15:32 น.
โดย.. ครูโอ๋ 202.143.161.188  


 ความคิดเห็นที่ 4

13 เม.ย.2555  เวลา 15:32 น.
โดย.. ครูโอ๋ 202.143.161.188  

การแข่งขันฮูล่าฮุป

 ความคิดเห็นที่ 5

13 เม.ย.2555  เวลา 15:33 น.
โดย.. ครูโอ๋ 202.143.161.188  

อ.ละออง ภู่กลาง นำทีมรถน้ำผู้หลักผู้ใหญ่

 ความคิดเห็นที่ 6

13 เม.ย.2555  เวลา 15:34 น.
โดย.. ครูโอ๋ 202.143.161.188  

คนรุ่นใหม่ กับ วัฒนธรรมรำวงโบราณ

 ความคิดเห็นที่ 7

13 เม.ย.2555  เวลา 15:35 น.
โดย.. ครูโอ๋ 202.143.161.188  

สนุกสนานกันถ้วนหน้า

 ความคิดเห็นที่ 8

13 เม.ย.2555  เวลา 15:36 น.
โดย.. ครูโอ๋ 202.143.161.188  

ผอ.กศน.อำเภอ อวยพรแ่ก่ครู กศน.ที่มาร่วมพิธีรดน้ำดำหัว ขอให้อยู่ดีมีสุข

 ความคิดเห็นที่ 9

13 เม.ย.2555  เวลา 15:37 น.
โดย.. ครูโอ๋ 202.143.161.188  

ต่างฝ่ายต่างอวยพร และขออภัยซึ่งกันและกัน (นี่แหละวัฒนธรรมไทย แบบอย่างแห่งการปรองดอง)

 ความคิดเห็นที่ 10

13 เม.ย.2555  เวลา 15:38 น.
โดย.. ครูโอ๋ 202.143.161.188  

ข้าราชการบำนาญ กล่าวอวยพรแก่คนรุ่นใหม่ ชี้แนะการดำเนินชีวิตและวิถีการทำงานราชการอย่างมีความสุข

 ความคิดเห็นที่ 11

13 เม.ย.2555  เวลา 15:39 น.
โดย.. ครูโอ๋ 202.143.161.188  

การละเล่นเก้าอี้ดนตรี (แทนการละเล่นมอญซ่อนผ้า)

 ความคิดเห็นที่ 12

13 เม.ย.2555  เวลา 15:40 น.
โดย.. ครูโอ๋ 202.143.161.188  

ผู้บัญชาการเรือนจำ ก็มาร่วมพิธีรดน้ำดำหัว และอวยพรแก่ทุกท่าน

 ความคิดเห็นที่ 13

13 เม.ย.2555  เวลา 15:40 น.
โดย.. ครูโอ๋ 202.143.161.188  

มีความสุขด้วยกันนะจ๊ะ

 ความคิดเห็นที่ 14

13 เม.ย.2555  เวลา 15:41 น.
โดย.. ครูโอ๋ 202.143.161.188  

ผอ.ประวิตร ทับเที่ยง ผอ.กศน.ตรัง กล่าวขอบคุณผู้สูงอายุ และมอบของที่ระลึก


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน