ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ1 เมษายน 2555 นายสิทธิ หลีกภัย เลขานุการนายกอบจ.ตรัง เป็นตัวแทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง รับเข็มที่ระลึก เสมาคุณูปการ และประกาศเกียรติคุณบัตรผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2555 ณ กระทรวงศึกษาธิการ อาคารรัชมังคลาภิเษก ห้องประชุมศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล
โดยในวันดังกล่าวเป็นวันก่อตั้งกระทรวงศึกษาธิการอีกด้วย โดยในปีนี้กระทรวงศึกษาธิการมีอายุครบ 120 ปี

โดย.. อบจ.ตรัง 168.120.33.172   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

9 เม.ย.2555  เวลา 09:45 น.
โดย.. อบจ.ตรัง 168.120.33.172  

เหตุที่อบจ.ตรังได้รับประกาศเกียรติคุณดังกล่าวก็เพราะได้ดำเนินโครงการต่าง ๆ มากมายเพื่อพัฒนาการศึกษาของเยาวชนในจังหวัดตรัง เช่น โครงการรถโมบายสอนคอมพิวเตอร์ ที่ให้บริการตามโรงเรียนต่าง ๆ

 ความคิดเห็นที่ 2

9 เม.ย.2555  เวลา 09:46 น.
โดย.. อบจ.ตรัง 168.120.33.172  

ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2555

 ความคิดเห็นที่ 3

9 เม.ย.2555  เวลา 09:46 น.
โดย.. อบจ.ตรัง 168.120.33.172  

ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2555

 ความคิดเห็นที่ 4

9 เม.ย.2555  เวลา 09:46 น.
โดย.. อบจ.ตรัง 168.120.33.172  

ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2555


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน