เปิดถนนสายยุทธศาสตร์บริเวณหมู่ที่ 3 ตำบลควนปริงวันที่ 4 เมษายน 2555 เวลา 15.00 น. นายกิจ หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังได้ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีเปิดถนนสายยุทธศาสตร์บริเวณหมู่ที่ 3 ตำบลควนปริง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง โดยมีนายวิรัช เอ็มเอ็ม ในนามของตัวแทนพี่น้องชาวตำบลควนปริง และชาวบ้านให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

สำหรับการก่อสร้างถนนลาดยางสายยุทธศาสตร์หมู่ที่ 3 ตำบลควนปริง มี 2 ช่วง ซึ่งมีการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวดตรัง ช่วงที่ 1 ใช้งบประมาณเป็นเงิน 2,000,000 บาท ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ระยะทางตลอดสายประมาณ 1,900 เมตร ช่วงที่ 2 ใช้งบประมาณเป็นเงิน 2,440,000 บาท รวมตลอดสายใช้งบประมาณทั้งสิ้น 4,440,000 บาท

นายกิจ หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ได้กล่าวกับชาวบ้านถึงการใช้ถนนเส้นนี้ให้เป็นประโยชน์ และร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมรอบๆบริเวณถนน ไม่ทิ้งขยะลงบนท้องถนน รวมไปถึงไม่บรรทุกน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนด


โดย.. อบจ.ตรัง 168.120.28.59   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

8 เม.ย.2555  เวลา 13:06 น.
โดย.. อบจ.ตรัง 168.120.33.225  

พิธีเปิดถนนสายยุทธศาสตร์บริเวณหมู่ที่ 3 ตำบลควนปริง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

 ความคิดเห็นที่ 2

8 เม.ย.2555  เวลา 13:06 น.
โดย.. อบจ.ตรัง 168.120.33.225  

พิธีเปิดถนนสายยุทธศาสตร์บริเวณหมู่ที่ 3 ตำบลควนปริง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

 ความคิดเห็นที่ 3

8 เม.ย.2555  เวลา 13:06 น.
โดย.. อบจ.ตรัง 168.120.33.225  

พิธีเปิดถนนสายยุทธศาสตร์บริเวณหมู่ที่ 3 ตำบลควนปริง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

 ความคิดเห็นที่ 4

8 เม.ย.2555  เวลา 13:07 น.
โดย.. อบจ.ตรัง 168.120.33.225  

พิธีเปิดถนนสายยุทธศาสตร์บริเวณหมู่ที่ 3 ตำบลควนปริง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน