พาไปชม พระเมรุนานๆ จะมาโพสต์รูปสักครั้ง ครั้งนี้ขอพาไปชมความงดงามของพระเมรุพระศพเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ฯ ซึ่งจะมีการพระราชทานเพลิงพระศพในวันที่ 9 เมษายน 2555 นี้ ข้อมูลเพิ่มเติม : พระเมรุมาศ และพระเมรุ คือ สถาปัตยกรรมชั่วคราว หรือสถาปัตยกรรมเฉพาะกิจที่สร้างขึ้น ณ กลางใจเมือง เป็นพระเมรุขนาดสูงใหญ่ มีลักษณะเป็น "กุฎาคาร หรือ เรือนยอด" คือเรือนซึ่งหลังคาต่อเป็นยอดแหลม โดยในอดีตนิยมสร้างเป็นแบบ ยอดปรางค์ อาจมีพรหมพักตร์หรือไม่มีก็ได้ พระเมรุมาศ เป็นพระเมรุขนาดสูงใหญ่ ใช้ในพระราชพิธีพระบรมศพ พระมหากษัตริย์ พระอัครมเหสี พระบรมราชินี พระราชชนนี พระบวรราชเจ้า พระยุพราช สำหรับการตายที่ใช้ราชาศัพท์ว่าสวรรคต ภายในพระเมรุมาศมี “พระเมรุทอง” ลักษณะของพระเมรุมาศที่ปรากฏการสร้างมี 2 รูปแบบคือพระเมรุมาศทรงปราสาท ที่สร้างมาแต่โบราณ มีขนาดใหญ่โตมโหฬาร และพระเมรุมาศทรงบุษบก ส่วนพระเมรุ เช่นเดียวกับพระเมรุมาศ แต่มีขนาดเล็กลง และไม่มีพระเมรุทองภายใน ใช้สำหรับราชวงศ์ที่ทรงฐานานุศักดิ์ใช้ราชาศัพท์ว่า “ทิวงคต” หรือ “สิ้นพระชนม์” การออกแบบสถาปัตยกรรมพระเมรุมาศ พระเมรุ ต้องอาศัยการสร้างสรรค์ออกแบบจากผู้รอบรู้เจนจบงานศิลปกรรมของชาติ ช่างที่ได้รับการถ่ายทอดวิชาความรู้จากครูบาอาจารย์ทั้งงานออกแบบรูปลักษณ์ ก่อสร้างอาคาร การคิดลวดลายขึ้นประดิษฐ์ตกแต่งทุกส่วนให้เข้ากับอาคาร โดยมีหลักเกณฑ์ที่คำนึงถึงว่าพระเมรุมาศของพระองค์ใด ที่แสดงลักษณะของพระองค์นั้น ที่มา : http://www.facebook.com/note.php?note_id=166284106789781

โดย.. ขมังเวท 27.55.13.248   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

8 เม.ย.2555  เวลา 10:21 น.
โดย.. ขมังเวท 27.55.13.248  


 ความคิดเห็นที่ 2

8 เม.ย.2555  เวลา 10:21 น.
โดย.. Sornchai 27.55.13.248  


 ความคิดเห็นที่ 3

8 เม.ย.2555  เวลา 10:22 น.
โดย.. Sornchai 27.55.13.248  


 ความคิดเห็นที่ 4

8 เม.ย.2555  เวลา 10:23 น.
โดย.. ขมังเวท 27.55.13.248  


 ความคิดเห็นที่ 5

8 เม.ย.2555  เวลา 10:23 น.
โดย.. ขมังเวท 27.55.13.248  


 ความคิดเห็นที่ 6

8 เม.ย.2555  เวลา 10:24 น.
โดย.. ขมังเวท 27.55.13.248  


 ความคิดเห็นที่ 7

8 เม.ย.2555  เวลา 10:24 น.
โดย.. ขมังเวท 27.55.13.248  


 ความคิดเห็นที่ 8

8 เม.ย.2555  เวลา 10:25 น.
โดย.. ขมังเวท 27.55.13.248  


 ความคิดเห็นที่ 9

8 เม.ย.2555  เวลา 10:25 น.
โดย.. ขมังเวท 27.55.13.248  


 ความคิดเห็นที่ 10

8 เม.ย.2555  เวลา 10:26 น.
โดย.. ขมังเวท 27.55.13.248  


 ความคิดเห็นที่ 11

8 เม.ย.2555  เวลา 10:26 น.
โดย.. ขมังเวท 27.55.13.248  


 ความคิดเห็นที่ 12

8 เม.ย.2555  เวลา 10:27 น.
โดย.. ขมังเวท 27.55.13.248  


 ความคิดเห็นที่ 13

8 เม.ย.2555  เวลา 10:27 น.
โดย.. ขมังเวท 27.55.13.248  


 ความคิดเห็นที่ 14

8 เม.ย.2555  เวลา 10:28 น.
โดย.. ขมังเวท 27.55.13.248  


 ความคิดเห็นที่ 15

8 เม.ย.2555  เวลา 10:28 น.
โดย.. ขมังเวท 27.55.13.248  


 ความคิดเห็นที่ 16

8 เม.ย.2555  เวลา 10:29 น.
โดย.. ขมังเวท 27.55.13.248  


 ความคิดเห็นที่ 17

8 เม.ย.2555  เวลา 10:29 น.
โดย.. ขมังเวท 27.55.13.248  


 ความคิดเห็นที่ 18

8 เม.ย.2555  เวลา 10:30 น.
โดย.. ขมังเวท 27.55.13.248  


 ความคิดเห็นที่ 19

8 เม.ย.2555  เวลา 10:30 น.
โดย.. ขมังเวท 27.55.13.248  


 ความคิดเห็นที่ 20

8 เม.ย.2555  เวลา 10:30 น.
โดย.. ขมังเวท 27.55.13.248      2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน