ถนนสายสายสิบเอ็ดแยกเลียบกำแพงม.อ.ตรังวันที่  3  เมษายน  พ.ศ.  2555 นายกิจ  หลีกภัย  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง            ได้ให้เกียรติไปเป็นประธานในพิธีเปิดใช้ถนนเครือข่ายองค์กรปกครองท้องถิ่น  สายสิบเอ็ดแยกเลียบกำแพงม.อ.ตรัง หมู่ที่ 4 ตำบลควนปริง- หมู่ที่ 2 ตำบลควนธานี  โดยมีนาย สมเจน  จันโหนง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับเป็นอย่างดี


โดย.. อาโออิ 168.120.28.60   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

5 เม.ย.2555  เวลา 13:20 น.
โดย.. Kuan 168.120.28.60  

สำหรับโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิวเรียบสายสิบเอ็ดแยกเลียบกำแพงม.อ.ตรัง หมู่ที่ 4 ตำบลควนปริง- หมู่ที่ 2 ตำบลควนธานี  สายนี้แบ่งการก่อสร้างเป็น 2 ตอน  รวมระยะทางประมาณ 1,300 เมตร ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร  ตอนที่ 1 งบประมาณก่อสร้าง 2,000,000 บาท  โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เป็นเงิน 1,200,000  บาท  และองค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง ตั้งงบประมาณสมทบอีก เป็นเงิน 800,000  บาท  สำหรับตอนที่ 2  ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างซึ่งกำลังจะแล้วเสร็จในเร็ว ๆ นี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง  


 ความคิดเห็นที่ 2

5 เม.ย.2555  เวลา 13:20 น.
โดย.. อ 168.120.28.60  

นาย กิจ หลีกภัย  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ได้กล่าวกับพี่น้องประชาชนในเรื่องของการใช้และรักษาถนนให้คงอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตลอด และช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมบริเวณสองข้างทาง


 ความคิดเห็นที่ 3

5 เม.ย.2555  เวลา 13:21 น.
โดย.. อบจ.ตรัง 168.120.28.60  

เปิดถนนสายสายสิบเอ็ดแยกเลียบกำแพงม.อ.ตรัง    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน