รับสมัครเข้าศึกษาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง  รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์(ทันตสาธารณสุข)โครงการร่วมผลิตเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข  เพื่อปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  ประจำปีการศึกษา 2555   ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   http://www.tro.moph.go.th/file/pro_newsdetail.php?P_ID=351

จำนวน 25 โควตา

สถานที่สมัคร : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง  (งานพัฒนาบุคลากร ชั้น 3   ตั้งแต่วันที่ 2- 20 เมษายน 2555 ในวันและเวลาราชการ)  จ้า


โดย.. น้องแมลง 118.175.2.122   


 


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน