ท่องเที่ยวเมืองตรังค่า.....................


ถ้ำเลเขากอบ-สระมรกต-น้ำตกร้อน เช้าไป - เย็นกลับ สระมรกต แหล่ง UNSEEN จ.กระบี่ ที่มีน้ำใสสีเขียวดุจดังมรกตที่โอบล้อมไปด้วยพรรณไม้นานา ชนิด ถ้ำเลเขากอบ ความลี้ลับใต้ผืนเขาบนสายน้ำที่ทอดยาว งดงามบริสุทธิ์ หินงอกหินย้อยภายใต้บรรยากาศนอนราบบนเรือ เพ่งมองผนังถ้ำตามเส้นทางคดเคี้ยว โปรแกรมการเดินทาง 08.30น. รถรับที่จุดนัดหมายหรือโรงแรมที่พัก 09.30น. ออกเดินทางสู่ถ้ำเลเขากอบลงเรือท้องแบนเข้าสู่ภายในถ้ำเที่ยว...ถ้ำท้องพระโรง ถ้ำคนธรรม์ ถ้ำเจ้าสาว ฯลฯตื่นเต้นกับบรรยากาศลอดถ้ำตามสายน้ำในความยาว 500 เมตร 12.00น. รับประทานอาหารเที่ยงที่ร้านอาหาร.................................. 13.00น. เดินทางสู่สระมรกตจ.กระบี่ 14.30น. ถึงสระมรกตมองเห็นน้ำใสดุจดังมรกต เพลิดเพลินกับการเล่นน้ำในสระและเดินสะพานชมป่าพรุที่ราบต่ำ 15.30น. เดินทางต่อไปยังน้ำตกร้อน ลงแช่น้ำตกเพื่อผ่อนคลาย เก็บความประทับใจที่มิอาจลืม 16.00น. เดินทางกลับสู่ตัวเมืองตรัง อัตราค่าบริการ ท่านละ 1,200 บาท อัตรานี้รวม ค่ารถตู้บริการตลอดโปรแกรม,ค่าเรือเข้าถ้ำเลเขากอบ,ค่าเข้าอุทยานฯ(สระมรกต- น้ำตกร้อน),อาหารเที่ยงพร้อมอาหารว่าง,มัคคุเทศก์,ค่าประกันการเดินทาง ** หมายเหตุ โปรแกรมรับจัดตั้งแต่ 6 ท่านขึ้นไป

โดย.. mix-miki 118.173.126.239   


 


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน