ปิดการแข่งขันกีฬา“เขากอบคัพ ครั้งที่ 14เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2555 เวลา 17.30น. นายกิจ หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ได้รับเกียรติมาเป็นประธานในพิธี ปิดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีต้านยาเสพติด “เขากอบคัพ ครั้งที่ 14” โดยมีนาย ชาคริต ช่วยบำรุงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขากอบ คณะผู้บริหารและนักกีฬาให้การต้อนรับเป็นอย่างดี


โดย.. อาโออิ 168.120.33.197   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

29 มี.ค.2555  เวลา 16:49 น.
โดย.. อบจ.ตรัง 168.120.33.197  

สำหรับการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีต้านยาเสพติดครั้งนี้ ได้กำหนดให้มีการแข่งขันกีฬา ทั้งหมด 5 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล วอลเลย์บอลประเภทประชาชนทั่วไปหญิง ตะกร้อประเภทประชาชนทั่วไปชาย เปตอง กีฬาพื้นบ้าน (ชักเย่อ) การจัดการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการทุกภาคส่วนในตำบลเขากอบ จึงทำให้การดำเนินโครงการบรรลุผลสำเร็จไปได้ด้วยดี


 ความคิดเห็นที่ 2

29 มี.ค.2555  เวลา 16:49 น.
โดย.. อบจ.ตรัง 168.120.33.197  

นายกิจ หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังได้มอบรางวัลให้กับนักกีฬา พร้อมกล่าวถึงวัตถุประสงค์ที่จะให้กีฬาเป็นสื่อเพื่อนำไปสู่การต่อต้านยาเสพติด เกิดความรักสมัครสมานสามัคคีแก่หมู่คณะ และประสงค์ให้เยาวชนและประชาชนรู้จักการเล่นกีฬา อย่างมีน้ำใจ มีวินัย มีบุคลิกภาพและสุขภาพที่ดี รวมไปถึงคติพจน์ของท่านที่ได้กล่าวไว้กับนักกีฬาว่า “รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย” ซึ่งเป็นคุณสมบัติของนักกีฬาที่เป็นแบบฉบับที่ดี และเป็นรากฐานนำไปสู่การพัฒนาตำบล เขากอบให้มีความเจริญยิ่งขึ่นต่อไป    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน