รับใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า 

24 มีนาคม 2555 อบจ.ตรัง โดยการนำของนายกิจ หลีกภัย นายกอบจ.ตรัง ได้รับใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้าสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์มาตราฐานประจำปี 2554 (ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม) ในการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 13 เรื่อง “ความเป็นพลเมืองกับอนาคตประชาธิปไตยไทย” ซึ่งจัดขึ้นที่อาคารสหประชาชาติ กรุงเทพฯ 

(นายสมจิตร คงฉาง รองนายกอบจ.ตรัง พร้อมคณะเป็นตัวแทนมารับใบประกาศเกียรติคุณดังกล่าว)


โดย.. อบจ.ตรัง 168.120.33.229   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

27 มี.ค.2555  เวลา 15:31 น.
โดย.. อบจ.ตรัง 168.120.33.229  

อบจ.ตรัง ได้รับใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้าสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์มาตราฐานประจำปี 2554 (ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม)

 ความคิดเห็นที่ 2

27 มี.ค.2555  เวลา 15:31 น.
โดย.. อบจ.ตรัง 168.120.33.229  

อบจ.ตรัง ได้รับใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้าสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์มาตราฐานประจำปี 2554 (ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม)

 ความคิดเห็นที่ 3

27 มี.ค.2555  เวลา 15:31 น.
โดย.. อบจ.ตรัง 168.120.33.229  

อบจ.ตรัง ได้รับใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้าสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์มาตราฐานประจำปี 2554 (ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม)


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน