สีน้ำชุดแรงบันดาลใจจากภูปาย แม่ฮ่องสอน


  1 2    หน้าถัดไป >



เก็บความทรงจำด้วยสีน้ำครับ

โดย.. วาดภาพ 119.42.91.112   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

22 มี.ค.2555  เวลา 11:37 น.
โดย.. วาดภาพ 119.42.91.112  

ในภูปายเที่ยงวัน

 ความคิดเห็นที่ 2

22 มี.ค.2555  เวลา 11:38 น.
โดย.. วาดภาพ 119.42.88.193  

ระหว่างทาง

 ความคิดเห็นที่ 3

22 มี.ค.2555  เวลา 11:38 น.
โดย.. วาดภาพ 119.42.89.124  

ปายยามเช้า

 ความคิดเห็นที่ 4

22 มี.ค.2555  เวลา 11:39 น.
โดย.. วาดภาพ 119.42.91.112  

บ้านพักที่ปาย

 ความคิดเห็นที่ 5

22 มี.ค.2555  เวลา 11:40 น.
โดย.. วาดภาพ 61.19.71.21  

หมอกไอเย็นที่ภูปาย

 ความคิดเห็นที่ 6

22 มี.ค.2555  เวลา 11:53 น.
โดย.. วาดภาพ 61.19.71.21  

ทิวทัศน์ระหว่างทาง

 ความคิดเห็นที่ 7

22 มี.ค.2555  เวลา 11:54 น.
โดย.. วาดภาพ 61.19.71.21  

ปาย

 ความคิดเห็นที่ 8

22 มี.ค.2555  เวลา 11:55 น.
โดย.. วาดภาพ 61.19.71.21  

ลงไปที่พักระหว่างทาง

 ความคิดเห็นที่ 9

22 มี.ค.2555  เวลา 11:56 น.
โดย.. วาดภาพ 61.19.71.21  

ที่พักข้างทาง

 ความคิดเห็นที่ 10

22 มี.ค.2555  เวลา 11:57 น.
โดย.. วาดภาพ 119.42.88.193  

ป่าที่ผ่าน

 ความคิดเห็นที่ 11

22 มี.ค.2555  เวลา 11:58 น.
โดย.. วาดภาพ 61.19.71.21  

ทุ่งดอกหญ้า

 ความคิดเห็นที่ 12

22 มี.ค.2555  เวลา 11:59 น.
โดย.. วาดภาพ 61.19.71.21  

ภูปายยามเที่ยง

 ความคิดเห็นที่ 13

22 มี.ค.2555  เวลา 12:00 น.
โดย.. วาดภาพ 119.42.91.96  

ยามเย็นที่ภูปาย

 ความคิดเห็นที่ 14

22 มี.ค.2555  เวลา 12:01 น.
โดย.. วาดภาพ 119.42.91.108  

ภูปาย

 ความคิดเห็นที่ 15

22 มี.ค.2555  เวลา 12:01 น.
โดย.. วาดภาพ 119.42.91.96  

ทางผ่าน

 ความคิดเห็นที่ 16

22 มี.ค.2555  เวลา 12:02 น.
โดย.. วาดภาพ 61.19.71.21  

ขุนเขาที่ผ่านตา

 ความคิดเห็นที่ 17

22 มี.ค.2555  เวลา 12:04 น.
โดย.. วาดภาพ 61.19.71.21  

กองฟางยามเช้าที่ภูปาย

 ความคิดเห็นที่ 18

22 มี.ค.2555  เวลา 12:05 น.
โดย.. วาดภาพ 119.42.91.96  

เช้าที่หมู่บ้านรักไทย

 ความคิดเห็นที่ 19

22 มี.ค.2555  เวลา 12:06 น.
โดย.. วาดภาพ 61.19.71.21  

ในภูปายยามเที่ยงวัน

 ความคิดเห็นที่ 20

22 มี.ค.2555  เวลา 12:06 น.
โดย.. วาดภาพ 119.42.88.193  

ทุ่งนายามเช้าๆ


  1 2    หน้าถัดไป >


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน