งานวันปัจฉิมนิเทศ ม.สวนดุสิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2554 วันที่ 19 มี.ค. 2555 ณ หอประชุมเฟื่องฟ้า มีการบรรยายให้ความรู้นักศึกษาเกี่ยวกับการเตรียมเอกสารต่างๆ ในการสมัครงานและการเขียน Resume การแต่งการและบุคลิกภาพที่เหมาะสมในการสมัครงาน และช่วงบ่ายได้รับเกียรติจากสถานประกอบการต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมเสวนา เรื่องการมีงานทำและการตอบคำถามในการสัมภาษณ์งานอย่างเป็นเลิศ

โดย.. ปชส.สวนดุสิต 202.29.83.75   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

20 มี.ค.2555  เวลา 15:28 น.
โดย.. ปชส.สวนดุสิต 202.29.83.75  

งานวันปัจฉิมนิเทศ

 ความคิดเห็นที่ 2

20 มี.ค.2555  เวลา 15:29 น.
โดย.. ปชส.สวนดุสิต 202.29.83.75  

งานวันปัจฉิม

 ความคิดเห็นที่ 3

20 มี.ค.2555  เวลา 15:33 น.
โดย.. ปชส.สวนดุสิต 202.29.83.75  

ภาพ

 ความคิดเห็นที่ 4

20 มี.ค.2555  เวลา 15:58 น.
โดย.. กชพรรณวิจัย 118.173.140.176  

ผู้ช่วยวิจัย  >>>>> รับทำวิจัย 5 บท
ติดต่อมาได้คะ 0805236289

 ความคิดเห็นที่ 5

20 มี.ค.2555  เวลา 16:06 น.
โดย.. ปชส.สวนดุสิต 202.29.83.75  

ภาพกิจกรรม

 ความคิดเห็นที่ 6

20 มี.ค.2555  เวลา 16:07 น.
โดย.. ปชส.สวนดุสิต 202.29.83.75  

ภาพกิจกรรม

 ความคิดเห็นที่ 7

20 มี.ค.2555  เวลา 16:07 น.
โดย.. ปชส.สวนดุสิต 202.29.83.75  

ภาพกิจกรรม

 ความคิดเห็นที่ 8

20 มี.ค.2555  เวลา 16:07 น.
โดย.. ปชส.สวนดุสิต 202.29.83.75  

ภาพกิจกรรม


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน