ตุ๊กตุ๊กหัวกบเมืองตรัง ***แนะถิ่น พากิน นำเที่ยว***


ตุ๊กตุ๊กหัวกบเมืองตรัง ***แนะถิ่น พากิน นำเที่ยว*** บริการ -ขบวนแห่ หรือแนะนำำสินค้า ปิดโฆษณาสินค้า -นำเที่ยวสถานที่ต่างๆเป็นคณะ/กลุ่ม ภายในเขตเทศบาลนครตรัง -นำเที่ยวสถานที่ต่างๆเป็นคณะ/กลุ่ม ในอำเภอต่างๆของจังหวัดตรัง -นำเที่ยวสถานที่ต่างๆเป็นคณะ/กลุ่ม สถานที่สำคัญๆ ของจังหวัดตรัง ติดต่อ: ลุงพรตุ๊กตุ๊ก 084-1921391

โดย.. ลุงพรตุ๊กตุ๊ก 223.206.144.111   


 


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน