อย่าหลงเชื่อ...มารศาสนาอาละวาด


ตอนนี้ มีมารศาสนาเริ่มเดินสายไปตามบ้าน ให้ทำบุญบวชสามเณรภาคฤดูร้อน ของวัดโน่น วัดนี่ ในจังหวัดตรัง จงปฏิเสธ...อย่าให้ ถ้าจะทำบุญ ได้บุญ ไปที่วัดจะดีกว่า ถวายให้กับเจ้าอาวาสหรือกรรมการวัดที่รับผิดชอบเรื่องนี้ จะสบายใจกว่า ไปหลอกที่บ้านใด ช่วยถ่ายภาพโพสต์ลงในเวบสักครั้ง หรือแจ้งตำรวจหรือสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง หอประชุมพาหุง

โดย.. 55555 118.173.143.38   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

20 มี.ค.2555  เวลา 10:57 น.
โดย.. คดท. 182.255.9.40  

แล้วพวกที่ทอด กฐิน ทอดผ้าป่า ล่วงหน้า4-5 เดือน เดินเรี่ยไรร้านกาแฟเช้าๆๆ งานศพ มาเป็นรถกระบะ 7-8 คน หนุ่มๆๆเด็กๆๆ เดินวางซองแล้วบอกว่าเดี๋ยวมาเก็บซอง น่าจะเป็นพวกหากินแบบเดียวกัน หรือน่าจะเป็นแก้งเดียวกันหรือเปล่า?? ปล.เป็นวัดที่อยู่จังหวัดอื่นๆๆ (ไม่ใช่ จ.ตรัง)


 ความคิดเห็นที่ 2

20 มี.ค.2555  เวลา 18:14 น.
โดย.. wat 118.173.120.246  
พวกเชิดสิงห์โตก็เหมือนกัน ระวังให้ดี วันก่อนไปเชิดตามร้านค้าในตลาดเทศบาลห้วยยอด ไปเชิดตรงตู้เก็บเงินทั้งนาน สุดท้าย เงินในตู้หายไป เป็นหลักหมื่น รู้อีกที สิงห์โตหายวับลับตาไปแล้ว เอาไม่ทัน

 ความคิดเห็นที่ 3

22 มี.ค.2555  เวลา 23:20 น.
โดย.. Appzaanaa 113.53.7.32  
อย่าว่าแต่มารศาสนาเลย เพื่อนขับรถหากะหลอกให้เลี้ยงเหล้ายังมีเลย กระแสนี้เริ่มฮิตมากอีกแล้ว จ.ตรังตอนนี้ปั่นป่วนมาก

 ความคิดเห็นที่ 4

23 มี.ค.2555  เวลา 20:30 น.
โดย.. ไท 118.173.141.52  
หลักการในการขอเรี่ยไร ที่เกี่ยวกับสถาบันศาสนา กรณีเรี่ยไรภายในจังหวัด วัดจะตองยื่นคํารองผานเจาคณะตําบล เจาคณะอําเภอ และเสนอผานไปยังคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรสวนจังหวัด(โดยเสนอผานสํานักงานเจาคณะจังหวัด) เมื่อคณะกรรมการฯ พิจารณาเห็นชอบแลว จะออกหนังสืออนุมัติใหแกวัดฉบับหนึ่ง เพื่อใหวัดนําไปประกอบการยื่นคําขออนุญาตเรี่ยไรจากพนักงานเจาหนาที่ฝายบานเมืองในทองที่ที่จะทําการเรี่ยไรตอไป กรณีเรี่ยไรขามจังหวัด วัดจะตองยื่นคํารองผานเจาคณะตําบล เจาคณะอําเภอ และเสนอผานไปยังคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรสวนจังหวัด (โดยเสนอผานสํานักงานเจาคณะจังหวัด) เมื่อคณะกรรมการฯ พิจารณาเห็นชอบแลว จะประสานขอความเห็นชอบไปยังคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของจังหวัดนั้น ๆ หากคณะรรมการควบคุมการเรี่ยไรของจังหวัดนั้น ๆ ไมมีขอขัดของ คณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรสวนจังหวัดพิจิตร ก็จะออกหนังสืออนุมัติใหแกวัดฉบับหนึ่งเพื่อใหวัดนําไปประกอบการ ยื่นคําขออนุญาตเรี่ยไรจากพนักงานเจาหนาที่ฝายบานเมืองในทองที่ที่จะทําการเรี่ยไรตอไป (ทั้งนี้ตามคําสั่งมหาเถรสมาคมกํานดใหวัดที่ประสงคจะเรี่ยไรขออนุญาตทําการเรี่ยไรในจังหวัดของตนเองกอน จากนั้นจึงคอยขออนุญาตทําการเรี่ยไรขามจังหวัดในภายหลัง) กรณีเรี่ยไรทั่วประเทศ วัดจะตองยื่นคํารองตามลําดังชั้นจนถึงเจาคณะภาค เพื่อเสนอไปยังคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรสวนกลาง (ผานสํานักลขาธิการมหาเถรสมาคม) เมื่อไดรับความเห็นชอบแลวคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรสวนกลาง ก็จะแจงผลเปนหนังสืออนุมัติใหแกวัดฉบับหนึ่ง เพื่อใหวัด นําไปประกอบการยื่นคําขออนุญาตเรี่ยไรจากพนักงานเจาหนาที่ฝายบานเมืองในทองที่ที่จะทําการเรี่ยไร สังคมบ้านเรา เจ้าหน้าที่อาจไม่รู้ ไม่ทราบ ระเบียบกฏเกณฑ์ หรือรู้และทราบ แต่มิได้ปฏิบัติให้ถุกต้อง .. ก็ต้องระมัด ระวัง กันเอาเอง แล้วกัน

 ความคิดเห็นที่ 5

24 มี.ค.2555  เวลา 22:45 น.
โดย.. จิ๊บจิ๊บ 125.25.70.74  
เคยเจอพระ 2 รูปมายืนอยู่หน้าบ้านเหมือนกันค่ะ ไม่พูดไม่จาด้วย เลยทำบุญไป แต่ก็สงสัยอยู่เหมือนกัน เพราะไม่เคยเห็นพระมาบิณฑบาตรในหมู่บ้านมาก่อน

 ความคิดเห็นที่ 6

26 มี.ค.2555  เวลา 06:52 น.
โดย.. พี่หลวง 118.173.137.58  

แชร์ด้วนคนครับ  ผมเคยบวชอบู่นาน 11 พรรษา  และเป็นเลขาเจ้าคณะอำเภอกันตังด้วยครับ เคยจับพระประเภทนี้ แล้วขอดูใบสุทธิพระภิกษุ  พอทราบวัดและเจ้าอาวาสต้นสังกัด  จึงโทรถามเจ้าอาวาสว่าพระรูปนี้อยู่วัดท่านหรือไม่  ทางเจ้าอาวาสแจ้งว่าไม่ใช่ ขอให้ดำเนินการสึกได้เลย จึงโทรแจ้งตำรวจมาดำเนินการเป็นพยานการสึกและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป  เรื่องนี้ต้องอยู่ที่เจ้าคณะผู้ปกครองด้วยนะครับ  ตอนนี้เห็นพระมานั่งรับอาหารถึงในตลาดสด และมีการกรวดน้ำด้วย  ตามหลักแล้วไม่ถูกต้องเลยนะครับ แต่แม่ค้าชอบ เพราะได้ขายอาหาร อยากให้ ผอ.สำนักพุทธศาสนาจังหวัดตรัง  ออกมาดูแลหน่อยนะครับ ช่วยคณะสงฆ์อีกแรงครับ อย่าให้พระนำหน้าเพราะจะทำให้ชาวบ้าน มองว่าพระใจร้าย ทำกับพระแก่ๆๆที่รอรับอาหารในตลาดครับ ขอบคุณนะครับ

     2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน