ผู้ช่วยวิจัย ทำสถิติ แบบสำรวจ แบบสอบถาม ด้วย spssรับงาน (ช่วยทำวิจัย) รวดเร็ว เน้นคุณภาพ  เที่ยงตรง
รับทำงาน
1. คีย์ข้อมูลแบบสอบถาม, แบบสำรวจ งานวิจัยครู นิสิต นักศึกษา หน่วยงานราชการ/เอกชน บริษัท ห้างร้าน
2. วิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลข้อมูล ด้วยโปรแกรมทางสถิติ SPSS
3. หาข้อมูลงานวิจัย ปรับแก้ พิสูจน์อักษรงานวิจัยตาม แบบของสถาบัน
4.
ออกแบบงานนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point
5. สร้างเครื่องมือ แบบสอบถาม แบบสำรวจ
***** รับทำวิจัย ป.โท (5 บท)  หรือจะทำเฉพาะบางบทก็ได้ , วิจัยในชั้นเรียน
ผลงานวิชาการ, รายงานประเมินตนเอง (SAR)

โดยผู้มีประสบการณ์ในการทำงานด้านวิชาการ งานวิจัยโดยตรง

สนใจติดต่อ กชพรรณ T.080-5236289
อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
*** สามารถรับงานผ่านทางอีเมลล์ได้คะ 
e-mail: plasuwimon@hotmail.com


โดย.. กชพรรณ วิจัย 110.49.70.252   


 


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน