รับสอนพิเศษช่วงปิดภาคเรียน


บ้านครูโจ้ สอนภาษา    โทร. 08-1747-5995

ปิดภาคเรียน

·               สอนเสริมคณิตศาสตร์  + วิเคราะห์โจทย์

·               สอนเสริมเตรียม อนุบาล 1  2  3

·               สอนเสริมเตรียม ป.1    ป.2 

เปิดภาคเรียน

รับสอนพิเศษนักเรียนหลังเลิกเรียน 

สำหรับนักเรียน  ระดับชั้นอนุบาล  1  - 3  และ ป.1 – 2

·               บริการรับนักเรียนจากโรงเรียน  + อาหารว่าง + ดูแลการบ้าน + เสริมคณิตศาสตร์

·               สอนเสริมคณิตศาสตร์  + วิเคราะห์โจทย์

รับนักเรียนระดับชั้นละ 10 คนเท่านั้น

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ครูโจ้  08-1747-5995

ใกล้โรงเรียนบูรณะรำลึก    หมู่บ้าน ธนา การ์เดนท์ 

27/21 ถ.น้ำผุด  อ.เมือง  จ.ตรัง 

โทร. 08-1747-5995


โดย.. ครูโจ้ 115.67.96.145   


 


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน