พิธีเปิดถนนสายบ้านควนยอดทอง-ควนขวาง 
‎15 มีนาคม 2555 นายกิจ หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ได้เป็นเกียรติเดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดถนนลาดยางสายบ้านควนยอดทอง-ควนขวาง หมู่ที่6 ตำบล บางรัก อำเภอเมือง จังหวัดตรัง โดยมี นายชลัด สุรินทร์รัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักและคณะ ให้การต้อนรับ

สำหรับการก่อสร้างและปรับปรุง ถนนลาดยางสายนี้เป็นชนิดเคปซีล กว้าง6 เมตร ยาว 740 เมตร งบประมาณ 2,335,000 บาท โดยองค์การบริหารส่วนจังหวั...ดตรัง ได้อนุมัติงบประมาณในปี 2554 ซึ่งปัจจุบัน ถนนลาดยาง สายบ้านควนยอดทอง-ควนขวาง ได้ดำเนินการก่อสร้าง แล้วเสร็จสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง นำโดย นายกิจ หลีกภัย ได้เล็งเห็นถึงการเดินทางของพี่น้องประชาชน ที่ใช้สัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้าน และตำบล เป็นภารกิจหนึ่งที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ได้กำหนดเป็นนโยบายในการดำเนินงาน เพื่อพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้กับราษฎรในชุมชนต่างๆ ที่ประสบปัญหาได้รับความเดือดร้อนในการใช้ถนน สามารถใช้เส้นทางสัญจรไปมาได้สะดวก และปลอดภัย เป็นการยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โดย.. อบจ.ตรัง 58.8.22.50   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

15 มี.ค.2555  เวลา 17:02 น.
โดย.. อบจ.ตรัง 58.8.22.50  

พิธีเปิดถนนลาดยางสายบ้านควนยอดทอง-ควนขวาง

 ความคิดเห็นที่ 2

15 มี.ค.2555  เวลา 17:03 น.
โดย.. อบจ.ตรัง 58.8.22.50  

พิธีเปิดถนนลาดยางสายบ้านควนยอดทอง-ควนขวาง

 ความคิดเห็นที่ 3

15 มี.ค.2555  เวลา 17:03 น.
โดย.. อบจ.ตรัง 58.8.22.50  

พิธีเปิดถนนลาดยางสายบ้านควนยอดทอง-ควนขวาง


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน