ผู้ช่วยทำวิจัยมาแล้วคะ ติดต่อมาได้เลย พร้อม!!! รับงาน (ช่วยทำวิจัย) รวดเร็ว เน้นคุณภาพ ราคามาตรฐาน
   รับทำงาน
1. คีย์ข้อมูลแบบสอบถาม, แบบสำรวจ งานวิจัยครู  นิสิต นักศึกษา หน่วยงานราชการ/เอกชน  บริษัท ห้างร้าน
2. วิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลข้อมูล ด้วยโปรแกรมทางสถิติ SPSS
3. หาข้อมูลงานวิจัย ปรับแก้ พิสูจน์อักษรงานวิจัยตามรูปแบบของสถาบัน
4.
ออกแบบงานนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point

โดยผู้มีประสบการณ์ในการทำงานด้านวิชาการ งานวิจัยโดยตรง

สนใจติดต่อ กชพรรณ T.080-5236289
อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
***  สามารถรับงานผ่านทางอีเมลล์ได้คะ
ราคาตกลงกันได้ e-mail: plasuwimon@hotmail.com

*** รับประกัน ราคาเป็นกันเอง ตกลงกันได้


โดย.. กชพรรณ วิจัย 61.19.70.26   


 


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน