ผลงานนักกีฬาตรังในกีฬาแห่งชาติครั้งที่40ขอนแก่นเกมส์


  1 2    หน้าถัดไป >ผลงานนักกีฬาตรังในกีฬาแห่งชาติครั้งที่40ขอนแก่นเกมส์

โดย.. Takkola 118.173.132.28   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

12 มี.ค.2555  เวลา 22:05 น.
โดย.. Takkola 118.173.132.28  

กีฬาฟันดาบสากล มีนายพิชัย มะนะสุทธิ์เป็นผู้จัดการทีม นายถาวร เย่าตัก ผู้ควบคุมทีมนักกีฬา

มีอาจารย์กิตติศักดิ์ เอื้อปัญจะสินธิ์  อาจารย์พิกุลแก้ว คลื่นสุวรรณและพันเอกไตรจักร นาคะไพบูลย์ เป็นผู้ฝึกสอน

ผลการแข่งขันนักกีฬาฟันดาบของตรังทำได้ 4 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 1 เหรียยทองแดง

ฟันดาบ - ดาบ Epee (ทีมชาย)

เหรียญทอง

   ตรัง

วงศ์ธร  ทรงประไพ
ธนพล  มณีเรือง
ยุทธกร  ก้องสุวรรณคีรี

 

 ฟันดาบ - ดาบ Epee (ทีมหญิง)

เหรียญทอง

   ตรัง

ชญาภา  นาคะไพบูลย์
วันวิภา  ทองเผือก
วิจิตตา  ทาคำวงค์

 

ฟันดาบ - ดาบ Epee (บุคคลชาย)

เหรียญเงิน

   ตรัง

วงศ์ธร  ทรงประไพ

เหรียญทองแดง

   ตรัง

ยุทธกร  ก้องสุวรรณคีรี

 

ฟันดาบ - ดาบ Epee (บุคคลหญิง)

เหรียญทอง

   ตรัง

วิจิตตา  ทาคำวงค์

เหรียญเงิน

   ตรัง

วันวิภา  ทองเผือก

 

ฟันดาบ - ดาบ Foil (ทีมหญิง)

เหรียญทอง

   ตรัง

ทิพย์สุดา  บูระวัตรเดชา
พรพรรณ  เมธเศรษฐ
ณัฐสินี  ศักดิ์ประดิษฐ์

 

ฟันดาบ - ดาบ Foil (บุคคลหญิง)

เหรียญเงิน

   ตรัง

ทิพย์สุดา  บูระวัตรเดชา

 

 


 ความคิดเห็นที่ 2

12 มี.ค.2555  เวลา 22:30 น.
โดย.. Takkola 118.173.132.28  

การแข่งขันกีฬาฟันดาบในกีฬาแห่งชาติที่โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย


 ความคิดเห็นที่ 3

12 มี.ค.2555  เวลา 22:31 น.
โดย.. Takkola 118.173.132.28  

วันแรกในการแข่งขัน

 


 ความคิดเห็นที่ 4

12 มี.ค.2555  เวลา 22:42 น.
โดย.. Takkola 118.173.132.28  

สนามแข่ง

 ความคิดเห็นที่ 5

12 มี.ค.2555  เวลา 22:43 น.
โดย.. Takkola 118.173.132.28  

.

 ความคิดเห็นที่ 6

12 มี.ค.2555  เวลา 22:44 น.
โดย.. Takkola 118.173.132.28  

การดวนดาบที่ดุเดือด


 ความคิดเห็นที่ 7

12 มี.ค.2555  เวลา 22:45 น.
โดย.. Takkola 118.173.132.28  

ตรังบุก

 ความคิดเห็นที่ 8

12 มี.ค.2555  เวลา 22:46 น.
โดย.. Takkola 118.173.132.28  

เหนือยไหมพี่

 ความคิดเห็นที่ 9

12 มี.ค.2555  เวลา 22:57 น.
โดย.. Takkola 118.173.132.28  

ความผูกพันธ์

 ความคิดเห็นที่ 10

12 มี.ค.2555  เวลา 22:58 น.
โดย.. Takkola 118.173.132.28  

ทีมนักกีฬาหญิง

 ความคิดเห็นที่ 11

12 มี.ค.2555  เวลา 23:00 น.
โดย.. Takkola 118.173.132.28  

ในสนามแข่งขัน

 ความคิดเห็นที่ 12

12 มี.ค.2555  เวลา 23:01 น.
โดย.. Takkola 118.173.132.28  

ถ่ายกับโลโก

 ความคิดเห็นที่ 13

12 มี.ค.2555  เวลา 23:02 น.
โดย.. Takkola 118.173.132.28  

ถ่ายกับผู้ควบคุมทีม

 ความคิดเห็นที่ 14

12 มี.ค.2555  เวลา 23:46 น.
โดย.. ตงลี่ฟู่ 202.44.135.34  
ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาจังหวัดตรังทุกคนนะคับ ในครั้งนี้เราก็ติดหนึ่ง ใน20 ของตารางรางเหรียญ ในกีฬาแห่งชาติ ครั้วนี้ด้วย

 ความคิดเห็นที่ 15

13 มี.ค.2555  เวลา 20:39 น.
โดย.. แพรวา 125.25.70.195  
-ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬา โค้ช ผู้ควบคุมทีม ทุกท่านค่ะ ทำชื่อเสียงให้กับจังหวัดตรังอีกครั้งหนึ่ง

 ความคิดเห็นที่ 16

14 มี.ค.2555  เวลา 00:22 น.
โดย.. Takkola 118.173.143.134  

ตรังสู้ๆ

 ความคิดเห็นที่ 17

14 มี.ค.2555  เวลา 00:23 น.
โดย.. Takkola 118.173.143.134  

นักกีฬาตรังรับเหรียญฟันดาบเอเป้ชายเหรียญเงินและทองแดง

 ความคิดเห็นที่ 18

14 มี.ค.2555  เวลา 00:25 น.
โดย.. Takkola 118.173.143.134  

ธงจังหวัดตรังสีฟ้า

 ความคิดเห็นที่ 19

14 มี.ค.2555  เวลา 00:26 น.
โดย.. Takkola 118.173.143.134  

วันแรกของกีฬาฟันดาบเราได้แค่เหรียญเงินและเหรียญทองแดง

 ความคิดเห็นที่ 20

14 มี.ค.2555  เวลา 00:35 น.
โดย.. Takkola 118.173.143.134  

 รองผู้ว่าราชการสุวิทย์ สุบงกฏจังหวัดกาฬสินธ์ อดีตรองผู้ว่าจังหวัดตรัง เลี้ยงต้อนรับนักกีฬาฟันดาบและกีฬาเทควันโดและฉลองเหรียญ


  1 2    หน้าถัดไป >


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน