กองทุนสตรีฯ ขยายเวลารับสมัครถึง 31 มี.ค.55


กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ เปิดรับสมัครสมาชิกขยายเวลาถึง 31 มีนาคม 2555 คุณสมบัตริ หญิง ไทย อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ หลักฐานการสมัคร ใบสมัคร (ดาวน์โหลด์ได้ทางเวปไซด์ http://www.womenfund.thaigov.go.th สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน สมัครได้ที่ กศน.ตำบลทุกตำบล กศน.อำเภอทุกแห่ง ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หรือสถานที่ที่ทางราชการกำหนดในพื้นที่นั้นๆ หรือสมัครได้ด้วยตนเองผ่านเวปไซด์ก็ได้แต่ต้องสแกนหลักฐานการสมัครด้วย

โดย.. ครูโอ๋ 203.172.235.161   


 


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน