เขาหนองยวนที่โลกลืม(ไปแล้วมั้ง)


  1 2    หน้าถัดไป >สถานที่ท่องเที่ยว เขาหนองยวน ((เจ้าแม่กวนอิม)) แต่บรรยากาศ สิ่งก่อสร้าง ได้เเย่ลงตามกาลเวลา ไม่ได้รับการเหลียวมอง เสียดายมากๆคะ อยากให้พี่น้องชาวตรังมาช่วยกันดูแลทรัพยากรท่องเที่ยว ให้คงอยู่ชั่วลูกชั่วหลาน <<ลูกหลานชาวตรัง>>

โดย.. *#MICKEYBOW#* 223.206.145.9   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

5 มี.ค.2555  เวลา 22:05 น.
โดย.. *#MICKEYBOW#* 223.206.145.9  

ความสวยงามบนเขา

 ความคิดเห็นที่ 2

5 มี.ค.2555  เวลา 22:05 น.
โดย.. *#MICKEYBOW#* 223.206.145.9  

ความสวยงามบนเขา

 ความคิดเห็นที่ 3

5 มี.ค.2555  เวลา 22:05 น.
โดย.. *#MICKEYBOW#* 223.206.145.9  

ความสวยงามบนเขา

 ความคิดเห็นที่ 4

5 มี.ค.2555  เวลา 22:07 น.
โดย.. *#MICKEYBOW#* 223.206.145.9  

ความสวยงามบนเขา

 ความคิดเห็นที่ 5

5 มี.ค.2555  เวลา 22:08 น.
โดย.. *#MICKEYBOW#* 223.206.145.9  

ความสวยงามบนเขา

 ความคิดเห็นที่ 6

5 มี.ค.2555  เวลา 22:08 น.
โดย.. *#MICKEYBOW#* 223.206.145.9  

ความสวยงามบนเขา

 ความคิดเห็นที่ 7

5 มี.ค.2555  เวลา 22:08 น.
โดย.. *#MICKEYBOW#* 223.206.145.9  

ความสวยงามบนเขา

 ความคิดเห็นที่ 8

5 มี.ค.2555  เวลา 22:08 น.
โดย.. *#MICKEYBOW#* 223.206.145.9  

ความสวยงามบนเขา

 ความคิดเห็นที่ 9

5 มี.ค.2555  เวลา 22:09 น.
โดย.. *#MICKEYBOW#* 223.206.145.9  

บรรยากาศด้านบน

 ความคิดเห็นที่ 10

5 มี.ค.2555  เวลา 22:09 น.
โดย.. *#MICKEYBOW#* 223.206.145.9  

ความสวยงามบนเขา

 ความคิดเห็นที่ 11

5 มี.ค.2555  เวลา 22:10 น.
โดย.. *#MICKEYBOW#* 223.206.145.9  

ความสวยงามบนเขา

 ความคิดเห็นที่ 12

5 มี.ค.2555  เวลา 22:10 น.
โดย.. *#MICKEYBOW#* 223.206.145.9  

เจ้าแม่กวนอิม

 ความคิดเห็นที่ 13

5 มี.ค.2555  เวลา 22:11 น.
โดย.. *#MICKEYBOW#* 223.206.145.9  

ทางขึ้น-ลง ที่ไม่ได้รับการดูเเล เสื่อมโทรมมากๆ

 ความคิดเห็นที่ 14

5 มี.ค.2555  เวลา 22:12 น.
โดย.. *#MICKEYBOW#* 223.206.145.9  

คราบราดำ สกปรก ทำให้ทัศนียภาพไม่สวยงาม

 ความคิดเห็นที่ 15

5 มี.ค.2555  เวลา 22:12 น.
โดย.. *#MICKEYBOW#* 223.206.145.9  

บรรยากาศโดยรอบ

 ความคิดเห็นที่ 16

5 มี.ค.2555  เวลา 22:13 น.
โดย.. *#MICKEYBOW#* 223.206.145.9  

บรรยากาศโดยรอบ

 ความคิดเห็นที่ 17

5 มี.ค.2555  เวลา 22:14 น.
โดย.. *#MICKEYBOW#* 223.206.145.9  

อันนี้ ทางลง ...ลงไปไหนคะ ??

 ความคิดเห็นที่ 18

5 มี.ค.2555  เวลา 22:14 น.
โดย.. *#MICKEYBOW#* 223.206.145.9  

น้องมะหมา วิ่งขึ้นเขามาเที่ยว

 ความคิดเห็นที่ 19

5 มี.ค.2555  เวลา 22:15 น.
โดย.. *#MICKEYBOW#* 223.206.145.9  

มะหมาเหนื่อย ขอพักหน่อย

 ความคิดเห็นที่ 20

5 มี.ค.2555  เวลา 22:16 น.
โดย.. *#MICKEYBOW#* 223.206.145.9  

สาธุชน มาเคารพบูชา


  1 2    หน้าถัดไป >


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน